środa, 8 lipca 2020 r.

Odpusty w Roku Życia Konsekrowanego

Publikujemy dekret abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski ustanawiający miejsca w archidiecezji gnieźnieńskiej, w których w Roku Życia Konsekrowanego uzyskać można odpust zupełny oraz informujący o warunkach uzyskania tegoż odpustu.


Wypełniając wolę Stolicy Apostolskiej wyrażoną w dekrecie wydanym z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka przez Penitencjarię Apostolską w dniu 23 listopada 2014 roku dotyczącym możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji Roku Życia Konsekrowanego, niniejszym dekretem  ustanawiam  miejsca, w których odpust ten można uzyskać:


Gniezno – Katedra Gnieźnieńska, Bazylika Prymasowska
Biechowo – kościół pw. Narodzenia NMP
Chodzież – kościół Kolegiacki pw. św. Floriana
Dąbrówka Kościelna – Sanktuarium Matki Pocieszenia
Gniezno – kaplica pw. Świętej Rodziny w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych
Gniezno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (OO. Franciszkanie Konwentualni OFM Conv)
Gościeszyn – kościół pw. Nawiedzenia NMP, Sanktuarium Maryjne
Inowrocław – kościół pw. Imienia NMP, Bazylika mniejsza
Kawnice – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Kruszwica – Bazylika Kolegiacka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Ląd – kościół pw. NMP (Księża Salezjanie SDB)
Markowice – Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Mogilno – kościół pw. św. Jana Ap. (OO. Kapucyni OFM Cap)
Pakość – kościół pw. św. Bonawentury (OO. Franciszkanie OFM)
Pakość-Kalwaria – kościół pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej (OO. Franciszkanie OFM)
Pieranie – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Słupca – Sanktuarium św. Krzyża,
Trzemeszno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Bazylika mniejsza
Wągrowiec – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (OO. Paulini OSPPE)
Złotków – Sanktuarium MB Złotkowskiej.


Odpust zupełny w wyżej wymienionych miejscach można zyskać pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) i uczestnicząc jednocześnie w publicznie odmawianej Liturgii Godzin lub przynajmniej oddając się przez pewien czas pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek formule prawnej oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny. Odpust zupełny z okazji Roku Życia Konsekrowanego można również uzyskać spełniając zwykłe warunki i  uczestnicząc w diecezjalnych dniach poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych w ramach obchodu tegoż Roku.


Członkowie instytutów życia konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie nawiedzić wyżej wymienionych miejsc, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej. Odpust zupełny uzyskany w Roku Życia Konsekrowanego można także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze w czyśćcu cierpiące. Zakończenie obchodów tegoż Roku będzie miało miejsce dnia 2 lutego 2016 roku. Ufam, że możliwość zyskiwania odpustu zupełnego w Roku Życia Konsekrowanego będzie dla wszystkich sióstr i braci Kościoła Gnieźnieńskiego błogosławioną okazją dla umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości.


Odpusty w Roku Życia Konsekrowanego inf. KEP

 

 

Polecamy