środa, 15 lipca 2020 r.

Pasterka (video)

„Bóg stał się człowiekiem. Oto sens tej świętej nocy, w której z radością i wdzięcznością wspominamy Boże Narodzenie. Oto sens Bożego Narodzenia” – przypomniał Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. pasterskiej sprawowanej o północy w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.


Swoją homilię metropolita gnieźnieński rozpoczął od znaczącego wołania św. Augustyna „przebudź się człowiecze, dla ciebie Bóg stał się człowiekiem (…) dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem”. Boże Narodzenia – mówił Prymas – nie jest pobożną pamiątką, nie jest wydarzeniem z przeszłości wspominanym z rozrzewnieniem. Ono przypomina nam o obecności Boga wśród nas. Mówi – jak przypomniał dalej za papieżem Franciszkiem – że w Jezusie Chrystusie Bóg „postawił się” na zawsze po stronie człowieka, aby go zbawić, aby go podnieść z prochu nieszczęść, trudności i grzechów, a więc wszystkiego tego – dodał abp Polak – co jest w naszym życiu prawdziwą ciemnością.


„Słowo Boże tej dzisiejszej nocy mówi nam, że odpowiedzią Boga na te wszystkie nasze sytuacje, na nasze życie jest narodzenie Jezusa Chrystusa” – podkreślił arcybiskup gnieźnieński. Nie jest to – kontynuował – jedynie jakieś Boskie pouczenie, że powinno być w nas więcej światła niż ciemności. Nie jest to też przypomnienie o naszej ludzkiej godności, o tym, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Nie jest to również tylko zachęta do bardziej uczciwego życia.


„Odpowiedzią – powtórzył za papieżem abp Polak – jest obecność Boga pośród nas, w tym realnym świecie, naznaczonym tak często złem, podziałami, okrucieństwem, nędzą, despotyzmem i wojną. On sam – mówił dalej Prymas – postanowił wejść w historię naszego życia taką, jaka ona jest, z całym ciężarem naszych win i grzechów, naszych zmagań i naszych pragnień, a jedynym motywem Jego działania jest miłość do nas. Z naszej zaś strony owocem tego spotkania może być i jest przemiana serca, „energia duchowa”, która jak wskazuje Ojciec Święty nie pozwala nam pogrążyć się w trudzie, rozpaczy i smutku.


„Słusznie ktoś powiedział – i swej książce napisał – że do Boga nie dojdziemy przez wiarę bez miłości, to znaczy wiarę w sensie samego przekonania o istnieniu Boga. Nie ogarniemy Go w ten sposób nigdy naszymi przekonaniami czy wyobrażeniami, ale możemy Go objąć jedynie naszą miłością i tęsknotą. Ta więc duchowa energia, wielki dar Dzieciątka z Betlejem, która rozgrzewa i przemienia nasze serca, otwiera nas na miłość Boga i uczy odpowiedzi miłości” – mówił abp Polak.


Nawiązał też do minionego Synodu Biskupów o rodzinie wskazując, że rodzina jest wspólnotą, która w sposób szczególny daje Bogu odpowiedź miłości i doświadcza obecności Boga. Doświadcza jej – podkreślił metropolita gnieźnieński – „słuchając wspólnie Słowa Bożego i modląc się razem, w codziennym trudzie wychowania do wiary oraz do dobrego i pięknego życia Ewangelią. Doświadcza Bożej obecności w przebaczaniu sobie nawzajem i w ciągłym dojrzewaniu w wierze i miłości” – podkreślił Prymas zachęcając na koniec do zawierzenia rodzin, wspólnot i całego Kościoła Bożej miłości.BK KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy