czwartek, 9 lipca 2020 r.

Rok nawrócenia

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” to hasło nowego roku duszpasterskiego, którego realizację wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy w naszej archidiecezji. Priorytety to docenienie sakramentu pokuty i pojednania, a także pomoc tym, którzy go zaniedbali.


Głoszenie i przyjęcie kerygmatu, któremu poświęcony był miniony rok duszpasterski prowadzi do stanięcia w prawdzie, a więc do uznania swej grzeszności i nawrócenia się. Owo nawrócenie nie jest jednorazowym aktem, ale dyspozycją człowieka, który odkrywając Boga, poznaje prawdę o sobie i w Jezusie Chrystusie znajduje nadzieję i siłę do powstania i uczynienia kolejnych kroków na drodze zbawienia.


Obszarami realizacji programu na płaszczyźnie archidiecezjalnej są – zgodnie z tym, co proponuje program ogólnopolski – przepowiadanie, liturgia oraz diakonia. Treści związane z nowym rokiem duszpasterskim mają stanowić swego rodzaju punkt ciężkości zarówno w kaznodziejstwie, jak i w przepowiadaniu katechetycznym. Należy do nich powracać przy organizowaniu skupień, rekolekcji, pielgrzymek i innych inicjatyw duszpasterskich. Wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię ma stanowić zatem istotne przesłanie, które chcemy głosić, jak również i przyjąć w wymiarze wspólnotowym i osobistym.


W odniesieniu do liturgii należy odkryć i docenić  na nowo różne celebracje, które do przyjęcia postawy nawrócenia przygotowują, jak również i sam sakrament pokuty i pojednania, który nawrócenie umożliwia. Oprócz tradycyjnej formy sprawowania sakramentu pokuty i pojednania zachęcamy duszpasterzy do organizowania obrzędu pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem, jak również nabożeństw pokutnych, które mają być pomocą w kształtowaniu ducha pokuty i nawrócenia. Duszpasterskiej ocenie należy poddać również praktykę pierwszych piątków miesiąca. Należy przy tym podkreślać, że idea pierwszych piątków jest związana z przyjmowaniem Komunii świętej w tym właśnie dniu. Sama zaś spowiedź święta jest przygotowaniem serca do tej ważnej chwili. Zachęcamy duszpasterzy do poddania ocenie dyżurów spowiedniczych, jak również do dania wiernym sposobności do spowiedzi w godzinach wieczornych w czasie Adwentu i Wielkiego Postu.


Posługa miłości, czyli diakonia, to trzecie pole realizacji tegorocznego programu duszpasterskiego. Zachęcamy, aby był to czas oceny istniejących i budzenia nowych inicjatyw duszpasterskich w ramach duszpasterstwa osób dorosłych. Ważnym jest wezwanie do angażowania się w dzieła Caritas i tworzenia kół parafialnych, jak i szkolnych. Uwadze wszystkich polecamy także rozwijające się w naszej archidiecezji Dzieło Biblijne, ciągle aktualne są bowiem słowa św. Hieronima, że nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Prosimy również ludzi dobrej woli o zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży.


Ponieważ znakiem, który nam towarzyszy w tym roku jest krzyż, zachęcamy wszystkich do odkrycia i praktykowania błogosławieństw w naszym codziennym życiu. Prosimy również o sprawdzenie, w jakim stanie są przydrożne krzyże i kaplice. Podobnie, jak w zeszłym roku, tak i w tym, zachęcamy księży proboszczów do zorganizowania w parafiach rekolekcji kerygmatycznych lub misji ewangelizacyjnych. Przypominamy jednocześnie o chrzcielnicach i miejscach przechowywania olejów świętych. Ich budowa lub restauracja ma być swoistym parafialnym wotum, związanym z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Jednocześnie przypominamy, że w połowie roku 2015 rozpocznie się nowenna przygotowująca nas duchowo do jubileuszu Chrztu Polski.


Ogólnopolski program duszpasterski 2014/2015


Przygotował ks. dr. J. Dębiec Wydział Duszpasterski
Fot. B. Kruszyk

Polecamy