poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Bp Polak: świętymi bądźmy!

„Jan Paweł II jest dla mnie świadkiem wiary oraz świadkiem misyjnej, ewangelizacyjnej działalności Kościoła” – powiedział w rozmowie z KAI bp Wojciech Polak. Sekretarz Generalny KEP przyznał, że chciałby, aby każdy z nas, to co dokona się podczas kanonizacji potraktował jako osobiste zadanie.

 

Poniżej pełny tekst wywiadu z bp. Wojciechem Polakiem:

 

KAI: Ksiądz Biskup udaje się do Rzymu na kanonizację. Jakie jest główne przesłanie płynące z kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II?

Bp Wojciech Polak: Główne przesłanie to świętymi bądźcie! Jan Paweł II pisał w "Novo millennio ineunte", że świętość jest wyzwaniem stojącym przed każdym człowiekiem. Świętość jest normalną droga podejmowania swojego powołania, w sposób najbardziej odpowiedzialny i przekonywujący dla otaczającego świata. Chciałbym, aby każdy z nas to, co dokona się podczas kanonizacji potraktował jako zadanie i wezwanie do osobistej odpowiedzi.

 

A dla całego Kościoła w Polsce?

Dla Kościoła w Polsce ważne jest przełożenie tego, co się dokona w Watykanie w trakcie niedzielnej kanonizacji na poziom duszpasterstwa. Gdy patrzę na spuściznę pontyfikatu Jana Pawła II jak i Jana XXII, widzę, że sprawą, którą obaj nieustannie podejmowali była ewangelizacja współczesnego świata. Jan XXIII przywiązywał wielką wagę do obecności Kościoła w świecie współczesnym. Było to dlań głównym motywem zwołania Soboru Watykańskiego II. Z kolei Jan Paweł II bardzo silnie ten postulat realizował. Wcześniej uczestniczył w obradach soboru i brał udział w przygotowywaniu Konstytucji "Gaudium et spes" o Kościele w świecie współczesnym. Troska o obecność Kościoła w świecie wydaje się łączyć obu tych papieży. To podstawowe zadanie jakie postawił przed nami Sobór Watykański II jest wciąż aktualne.

 

A jak ten postulat należy realizować dziś?

To nie jest coś abstrakcyjnego. Franciszek podkreślił to spotykając się z nami podczas wizyty "Ad limina" oraz we wczorajszym przesłaniu do Polaków. Do podstawowych obszarów obecności Kościoła w świecie zaliczył: troskę o rodzinę, o młodzież, o ubogich i o powołania kapłańskie oraz zakonne. Są to konkretne obszary, na których bazuje program naszego duszpasterstwa. Stosunek chrześcijan do otaczającego świata zawsze musi być stosunkiem ewangelicznym. Chodzi tu o obecność w świecie na zasadzie ewangelicznego zaczynu, o światło które jest nie pod korcem ale na świeczniku, czyli o świadectwo życia. Królestwo Boże jest małe jak ziarnko gorczycy, a wyrasta na wielkie drzewo. Ma więc wewnętrzną moc przemieniania rzeczywistości otaczającego świata. Chodzi tu najpierw o przemianę ludzkich umysłów, serc i sumień. Później to one będą później kształtować życie świata. Dlatego obaj kanonizowani papieże, zwłaszcza Jan Paweł II, tak wiele mówił o potrzebie wewnętrznego związku z Chrystusem i otwarcia na Ewangelię, co dopiero uzdalnia nas do świadectwa. Warto też przypomnieć, że Kościół w Polsce bardzo intensywnie przygotowywał się do kanonizacji. Podjęte zostały bardzo różne inicjatywy skupione wokół błogosławionych papieży, w szczególności Jana Pawła II. Ludzie to przeżywali, angażowali się w nie, co - mam nadzieję - będzie teraz owocować.

 

Kim osobiście jest Jan Paweł II dla Księdza Biskupa?

Przede wszystkim świadkiem wiary. Świadkiem wielkiej misyjnej, ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Styl oddziaływania Jana Pawła II pomógł mi bardzo w zrozumieniu mojej - jako biskupa - obecności pośród Ludu Bożego. Jest to ktoś - jak mówił o nim Benedykt XVI - kto miał wiarę odważną i apostolską, papież który pomógł ludziom aby się nie bali otworzyć na Chrystusa i by odpowiedzialnie podejmowali swoje zadania w Kościele.

 

A osobiste spotkania Księdza Biskupa z Janem Pawłem II?

Moje osobiste spotkania z Ojcem Świętym - zwłaszcza w czasie studiów - uświadomiły mi, że jest to człowiek żyjący na wskroś modlitwą. Pamiętam, że prosił swoje otoczenie, by różne - a przychodzące z całego świata - prośby kładziono przy fotelu w watykańskiej kaplicy, by mógł się modlić w tych intencjach. Widać było, że jest to człowiek, który niesie w sobie cały ciężar dramatów i trudnych sytuacji świata, zwłaszcza podczas wojny na Bałkanach. Bywając na audiencjach widziałem jak silnie i głęboko dotykały go te problemy i dramaty. Stał - Tak jak Mojżesz - pomiędzy ludem a Bogiem, zanosząc do Niego prośby.

 

Jaki będzie udział polskiego Episkopatu w niedzielnych uroczystościach?

W kanonizacji uczestniczyć będzie ok. 70 biskupów. Nie jedziemy zorganizowaną grupą lecz biskupi towarzyszą pielgrzymom ze swych diecezji. W niedzielę nasi biskupi będą koncelebrować Mszę św. kanonizacyjną wraz z papieżem i tysiącem biskupów z całego świata. W poniedziałek weźmiemy z kolei udział w dziękczynieniu za kanonizację.

 

A biskupi, którzy zostają w Polsce?

Są tu niezbędni, gdyż będą przewodniczyć uroczystościom związanym z kanonizacją w katedrach. W wielu miastach na placach wraz z wiernymi będą przeżywać kanonizację na pośrednictwem transmisji na telebimach. Zaraz po powrocie z Rzymu rozpocznie się wielkie dziękczynienie za kanonizację w różnych miejscach Polski: 3 maja na Jasnej Górze, 4 maja w Gnieźnie, 11 maja w Krakowie i 1 czerwca w Warszawie.

 

Marcin Przeciszewki KAI

Polecamy