środa, 5 sierpnia 2020 r.

Gnieźnianin Roku 2013

Proboszcz gnieźnieńskiej parafii pw. bł. Jolenty, budowniczy tamtejszego kościoła, ks. kan. Ryszard Balik został uhonorowany tytułem Gnieźnianina Roku 2013. Doceniono zasługi kapłana dla lokalnej społeczności, a także jego szczególną aktywność na polu duszpasterskim i społecznym.

 

Ks. Ryszard Balik został posłany na gnieźnieńskie osiedle Arkuszewo w 1981 roku. Tuż przed śmiercią, w maju tegoż roku, Prymas Polski kard. Stefana Wyszyńskiego powierzył mu zorganizowanie w tej części miasta wspólnoty parafialnej i wybudowania kościoła. Wkrótce stanęła kaplica tymczasowa, a w 1983 wmurowano kamień pod budowę świątyni. Uroczyste poświęcenie kościoła – Daru na Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa, miało miejsce w 2000 roku.

 

Wraz ze świątynią wzrastała i umacniała się wspólnota parafialna. Dzięki umiejętnościom organizacyjnym proboszcza przy kościele działa klub sportowy, przedszkolne i kawiarenka internetowa oraz liczne wspólnoty i stowarzyszenia. Organizowane są półkolonie dla młodzieży i prowadzona jest działalność charytatywna. Parafia może się też pochwalić jedną z najliczniejszych grup ministranckich. Te oraz wiele innych dzieł dostrzegła i doceniła kapituła Towarzystwa Miłośników Gniezna i przyznała ks. Balikowi Tytuł Gnieźnianina Roku 2013.

 

Wręczenie nagrody miało miejsce 10 kwietnia podczas gali w gnieźnieńskim Teatrze im. Aleksandra Fredry. W uroczystości wzięli udział m.in. abp senior Henryk Muszyński, przedstawiciele lokalnych władz oraz gnieźnieńscy parlamentarzyści.

 

BK
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy