piątek, 18 września 2020 r.

Gniezno: Święto Wiary i Braterstwa

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” – słowa ewangelicznego błogosławieństwa były hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym, który odbył się tradycyjnie w Niedzielę Palmową. W czasie spotkania młodzieży z całej archidiecezji gnieźnieńskiej przekazana została Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia.

 

Ponieważ w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, udział w gnieźnieńskim Święcie Wiary i Braterstwa stanowił swego rodzaju inaugurację przygotowań do wydarzenia, które odbędzie się za dwa lata. Poprzedzał także nadchodzącą kanonizację bł. Jana Pawła II. Z tego też powodu szczególnym elementem obchodów stała się Iskra Miłosierdzia przywieziona do Gniezna z Łagiewnik, którą otrzymali przedstawiciele młodzieży z całej archidiecezji.

 

Obchody Niedzieli Palmowej poprzedzone zostały odbywającą się w budynkach parafii pw. bł. Jolenty konferencją prasową z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Młodzieży „Wiosło” oraz Diecezjalnego Centrum Przygotowań Światowych Dni Młodzieży, a także spotkaniem stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. Następnie w kościele pw. bł. Jolenty nastąpiło zawiązanie wspólnoty i rozpoczęcie diecezjalnych obchodów Niedzieli Palmowej. Zebranym zaprezentowano migawkę  z celebracji Niedzieli Palmowej w Rzymie i przekazania Krzyża ŚDM oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani delegacji polskiej młodzieży. Relację z tego wydarzenia zdali telefonicznie delegaci archidiecezji gnieźnieńskiej: Justyna Manuszak i Przemysław Michałek. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Błogosławieństwach rozpoczęło się procesyjne przejście ulicami Gniezna na Rynek.

 

Procesja Wiary i Braterstwa z kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia podzielona została na cztery stacje. W trakcie drogi kanonizacyjną Iskrę przekazywano reprezentantom poszczególnych dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej oraz przedstawicielom różnych grup społecznych. Na gnieźnieńskim Rynku młodzież pozdrowił Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Słowa powitania skierowali do młodych również przedstawiciele lokalnych władz.

 

Kolejnym elementem obchodów była liturgiczna procesja Niedzieli Palmowej zakończona w katedrze, gdzie pod przewodnictwem Prymasa Polski odprawiona została Msza św. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Kulczynski. Organizatorami wydarzenia byli: Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Wiosło, Stowarzyszenie Młodzieży Wiosło oraz Diecezjalne Centrum Przygotowań Światowych Dni Młodzieży

 

M. Grubczak
Fot. M. Wiśniewska

Więcej zdjęć TUTAJ

Polecamy