piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Inowrocław: dziękczynienie za kanonizację

Inowrocławianinie podziękowali za kanonizację papieża Jana Pawła II. W sobotę 26 kwietnia mieszkańcy miasta uczestniczyli w uroczystej Mszy św. oraz procesji światła do pomnika papieża Polaka, gdzie odśpiewali Apel Jasnogórski. Dziękczynnej modlitwie przewodniczył bp senior Bogdan Wojtuś.

 

W homilii Mszy św. sprawowanej w kościele pw. św. Józefa bp Wojtuś przypomniał zgromadzonym trzy ważne zdania wypowiedziane przez papieża Polaka. Pierwszym były słowa z homilii Mszy św. inaugurującej pontyfikat: Nie lękajcie się!

 

„To były czasy, gdy bardzo się lękaliśmy. Chodzi tu przede wszystkim o chrześcijan. Na wschodzie panował ateizm państwowy, prowadzono walkę z krzyżem, religią i Bogiem. Na zachodzie z kolei panował konsumpcyjny styl życia, szerzyła się laicyzacja. Chrześcijanie również z tej strony doświadczali ataku. I oto przyszedł papież z dalekiego kraju i cały świat słuchał tych słów: Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” – wspominał biskup.

 

Drugim ważnym zdaniem przytoczonym przez biskupa seniora był tytuł pierwszej encykliki Jana Pawła II: „Odkupiciel człowieka”. Zdaniem kaznodziei miało to na celu podkreślenie faktu, iż jedynym Zbawicielem człowieka jest Jezus Chrystus. I wreszcie trzecie zdanie: Cały Twój. „Jan Paweł II całkowicie oddał się Maryi” kontynuował bp Wojtuś, dodając, że w jego przekonaniu to Matka Boża czuwała nad papieżem Polakiem w najtrudniejszych chwilach jego życia, aż do uratowania mu życia pamiętnego 13 maja.

 

Po zakończonej liturgii wierni wyruszyli w procesji światła pod pomnik Jana Pawła II, rozważając w drodze różańcowe tajemnice światła. U celu odśpiewali Apel Jasnogórski i wysłuchali rozważań Jana Pawła II wygłoszonych podczas Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. Wcześniej w inowrocławskim parku solankowym odbył się Festyn Papieski, na którego uczestników czekało szereg atrakcji m.in. koncerty, kiermasze i zabawy dla dzieci.

 

Fot. M. Królak, arch. ks. P. Kowalski

Polecamy