środa, 5 sierpnia 2020 r.

Inowrocław: papieski poranek

Z okazji rocznicy śmierci i zblizającej się kanonizacji papieża Jana Pawła II swoje wiersze z tomiku „Santo Subito” zaprezentowała Teresa Klonowska. Utworów kujawskiej poetki wysłuchali m.in. członkowie Archikonfraterni Literackiej Niepokalanego Poczęcia NMP, pielgrzymujący śladami kard. Józefa Glempa.

 

Teresa Klonowska w 2003 roku odznaczona została przez kard. Józefa Glempa Złotym Medalem „Zasłużony w Posłudze dla Kościoła i Narodu”. Wiersze poświęcone papieżowi Polakowi znalazły się także w albumie „Teraz my przychodzimy do Ciebie”, który ukazał się w związku z nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Posłowie do tomików Teresy Klonowskiej napisali bp Wojciech Polak i Aleksandra Iwanowska, sekretarz ks. Jana Twardowskiego. Podczas papieskiego poranka nie zabrakło „Barki”. Pieśni religijne intonował Jacek Pańka, a śpiewali członkowie Archikonfraterni Literackiej Niepokalanego Poczęcia NMP, pielgrzymujący śladami kard. Józefa Glempa. Od 1669 roku bractwo działa nieprzerwanie przy bazylice archikatedralnej św. Jana w Warszawie. W 1981 roku opieką otoczył je kard. Józef Glemp będąc najpierw  jego Protektorem Głównym, a następnie Protektorem Honorowym. Spotkanie odbyło się 30 marca w inowrocławskim Instytucie Prymasa Józefa Glempa.

 

Fot. R. Szalow

Polecamy