środa, 5 sierpnia 2020 r.

Inowrocław: polsko-żydowskie stereotypy

Jaki był i jest obraz Żyda w świadomości Polaków? Skąd wzięły się niektóre stereotypy i jak wpłynęły na relacje polsko-żydowskie? I wreszcie jaka jest przyszłość tych relacji? O tym dyskutowano 4 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

 

W debacie uczestniczyli: Alicja Kobus, przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich filia w Poznaniu, ks. prof. UAM Waldemar Szczerbiński, wykładowca w PWSD, kierownik Pracowni Kultury Judaizmu w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie oraz Aleksandra Karkowska, specjalista ds. edukacji w Muzeum Historii Żydów Polskich, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

W dyskusji, której słuchała młodzież licealna, omówiono m.in. formalne i społeczne kryterium pojęcia „Żyd”. Sięgnięto do genezy niektórych stereotypów takich jak Żyd-lichwiarz i Bogobójca, Polak-antysemita oraz do ludowego stereotypu Żyda. Paneliści przybliżyli również słuchaczom obraz Żyda w Dwudziestoleciu Międzywojennym, w okresie II wojny światowej i współcześnie oraz wyjaśnili, jak propaganda hitlerowska wpłynęła na obraz Żyda w oczach Polaków. Zastanawiali się także nad nowymi stereotypami w relacjach polsko-żydowskich oraz przyszłością tychże relacji.

 

Spotkanie zakończył wiersz „Elegia miasteczek żydowskich” Antoniego Słonimskiego wyrecytowany przez jednego z uczniów szkoły. Społeczność szkolna otrzymała także od Alicji Kobus płytę z filmem „The Father” o tematyce żydowskiej i macę, czyli przaśny chleb spożywany przez Żydów podczas święta Pesach. Debata odbyła się pod honorowym patronatem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Spotkanie zorganizowała i prowadziła Justyna Majewska z Klubu Inteligencji Katolickiej w Inowrocławiu i miejscowego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

Fot. R. Szalow

Polecamy