piątek, 18 września 2020 r.

Jerozolima: pamięci ks. Pinciurka

Bp Krzysztof Wętkowski poświęcił tablicę upamiętniającą ks. Marcina Pinciurka, założyciela Domu Polskiego w Jerozolimie. Placówka – zgodnie z wolą założyciela – od czasów kard. Hlonda należy do Prymasa Polski i daje schronienie Polakom pielgrzymującym po Ziemi Świętej.

 

Ks. kan. Marcin Pinciurek założył Dom Polski w Jerozolimie w 1908 roku, z myślą o polskich pielgrzymach przybywających do Świętego Miasta, ale także o ludziach chorych i szukających schronienia. Przed śmiercią przekazał placówkę kard. Augustowi Hlondowi, ówczesnemu Prymasowi Polski i odtąd jest ona własnością kolejnych arcybiskupów gnieźnieńskich sprawujących ten urząd. Niedługo po śmierci ks. Marcina Pinciurka opiekę nad domem objęły siostry elżbietanki. W czasie II wojny światowej służył on polskim żołnierzom tułaczom, którzy wraz z rodzinami znajdowali w nim schronienie i opiekę. W latach 40. ubiegłego wieku powstała druga placówka tzw. Nowy Dom Polski, również należący do Prymasa Polski, który służy polskim pielgrzymom wędrującym po Ziemi Zbawiciela.

 

Poświęcona 12 kwietnia przez bp. Krzysztofa Wętkowskiego tablica ma przypominać o zasłużonym Polaku i kapłanie, synu ziemi lubelskiej, ks. Marcinie Pinciurku, któremu los rodaków na obczyźnie nie był obojętny. Gnieźnieński biskup pomocniczy odprawił również Mszę św., w której uczestniczyła wspólnota sióstr elżbietanek oraz osoby związane z domem. Eucharystię koncelebrowali: ks. prałat Kazimierz Kociński, ks. Tadeusz Gerlach CSMA oraz kapelan sióstr elżbietanek. Kapłanom z archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie pobytu w Jerozolimie towarzyszył Marin Kwiatkowski.

 

BK
Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy