środa, 29 stycznia 2020 r.

Otwarte okno ikony

Blisko 250 ikon wywodzących się z warsztatów starowierców rosyjskich zobaczyć można na nowej czasowej ekspozycji w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wystawa ma zachęcić zwiedzających do poznania świata starowierskiej sztuki.

 

Przygotowana ekspozycja ma przybliżyć sztukę ikony rozwijającą się w kręgach staroobrzędowców i większość prezentowanych na niej zabytków odpowiada kultywowanym przez nich założeniom ikonograficznym. Na wystawie znajdują się także ikony, które wykraczają poza schematy pielęgnowanego przez staroobrzędowców kanonu, pokazując tym samym mnogość zachodzących na przestrzeni wieków zmian i związane z nimi bogactwo estetyczne.

 

Na ekspozycji zgromadzono blisko 250 obiektów sztuki starowierów, które przez blisko czterdzieści lat gromadziło Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Do najciekawszych należą ikony ze starowierskich warsztatów w Palechu, Chołuju (Hołuju), Wiatki, Fedoskino i Moskwy. Oprócz tradycyjnych ikon na desce zobaczyć można także bogatą i zróżnicowaną geograficznie metaloplastykę - składeny, plakiety, krzyże.

 

Prezentowane ikony powstały w okresie od XVII do XX wieku. Największą liczbę stanowią ikony dziewiętnastowieczne, co odzwierciedla siłę wytwórczą tego okresu. Poszczególne części ekspozycji ilustrują najpopularniejsze przedstawienia rozpowszechnione w kulcie prawosławnym: wyobrażenia Matki Bożej, wyobrażenia Chrystusa, wyobrażenia świętych. Reprezentują różny stopień duchowości i różne warsztaty, pozwalając zwiedzającym poznać jak najszersze spektrum tej szczególnej sztuki.

 

Wystawa czynna będzie do 28 września. Na zdjęciu uczestnicy warsztatów pisania ikon.

 

BK

Polecamy