piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Pomóż odbudować kościół w Rogowie

Uruchomione zostało specjalne konto, na które przekazać można datek na odbudowę spalonego kościoła w Rogowie. Proboszcz parafii ks. kan. Zenon Starszak oraz parafianie wdzięczni będą za każdą, najmniejszą nawet wpłatę.

 

Pożar wybuchł w niedzielę 30 marca wczesnym rankiem. Strawił doszczętnie wieże świątyni i dach, który niedawno przeszedł gruntowny remont (parafia niedawno zakończyła jego spłatę).  Wnętrze kościoła ocalało, ale zostało zniszczone i zalane wodą. Udało się uratować tabernakulum, obrazy, stacje Drogi Krzyżowej i wyposażenie zakrystii. Nie ocalały organy.  W chwili obecnej Msze św. odprawiane są na plebanii, a w niedzielę w miejscowym Domu Kultury.

 

Rogowska świątynia wymaga odbudowy i renowacji. Choć była ubezpieczona, pieniądze z polisy nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów, a będą one niemałe, bo kościół wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, a to dodatkowo podnosi koszty. Prosimy wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc o datki na odbudowę kościoła w Rogowie. Proboszcz parafii ks. kan. Zenon Starszak oraz parafianie wdzięczni będą za każdą, najmniejszą nawet wpłatę.

 

Wsparcie finansowe można kierować na specjalnie utworzone konto bankowe z dopiskiem:
„na odbudowę kościoła w Rogowie”


numer konta: 62 8159 0003 2003 0304 4394 0002
Bank Spółdzielczy w Strzelnie/oddział w Rogowie

 

Polecamy