poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Wągrowiec również dziękował

Gniezno nie było jedynym miastem w archidiecezji gnieźnieńskiej, które gościło Karola Wojtyłę. Jeszcze jako metropolita krakowski odwiedził  również Wągrowiec. Pamiętają o tym mieszkańcy, którzy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego dziękowali za świętość wielkich papieży.

 

Karol Wojtyła przyjechał do Wągrowca jeszcze jako metropolita krakowski, na zorganizowany w 1973 roku Kongres Biblistów Polskich. Wielu spośród mieszkańców rodzinnego miasta ks. Jakuba Wujka doskonale to pamięta. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP przechowywane są również relikwie III stopnia – lektorium, tron papieski i stół ołtarzowy, przy którym Jan Paweł II 3 czerwca 1979 roku celebrował Mszę św. na gnieźnieńskim Wzgórzu Lecha. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego relikwie te towarzyszyły uczestnikom dziękczynnej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem proboszcza parafii o. Dariusza Nowickiego OSPPE. W homilii paulin zachęcał do praktykowania czynów miłosierdzia za przykładem św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny. „Słowami można oddać nastrój towarzyszący przeżywanej chwili, jednak czynem możemy udowodnić, że naprawdę zależy nam na byciu miłosiernymi. Pamiętajmy o tym, o czym mówił do nas w Płocku w 1991 roku św. Jan Paweł II: „nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. Niech zatem nasz udział w dziękczynieniu za dar kanonizacji otworzy nasze serca na Boże Miłosierdzie” – mówił o. Nowicki.

 

Modlitwie w kościele ojców paulinów towarzyszył montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz.

BK

 

Polecamy