środa, 29 stycznia 2020 r.

Wigilia Paschalna u źródeł chrzcielnych Polski (video)

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej w piastowskim palatium na Ostrowie Lednickim, które należy do prawdopodobnych miejsc historycznego chrztu Mieszka I. „Prośmy w tę świętą Noc paschalną, abyśmy pozostali wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi” – mówił metropolita gnieźnieński.

 

Wielkosobotnia liturgia na „Świętej Wyspie” wpisała się w duchowe przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski, który to akt – jak przypomniał w homilii abp Kowalczyk – miał fundamentalne znaczenie dla dziejów naszego kraju, w jego wyniku bowiem „powstały metropolitalne struktury administracyjne Kościoła katolickiego na ziemiach piastowskich z pierwszym arcybiskupem w stołecznym Gnieźnie oraz ukształtowały się początki państwa polskiego, które zostało włączone w krąg europejskiej kultury chrześcijańskiej”. „W przeszłości, na terenach obecnej Polski, miały miejsce różne wysiłki ewangelizacyjne dokonywane przez misjonarzy ówczesnej epoki. Można tu wspomnieć takie ośrodki ewangelizacyjne jak Wiślica w Małopolsce, Międzyrzecz Lubuski, czy poznański wikariat misyjny zwany biskupstwem misyjnym z biskupem Jordanem. W ośrodkach tych zapewne udzielano chrztu świętego – podobnie jak miało to miejsce w Gdańsku, gdzie św. Wojciech chrzcił miejscową ludność – co potwierdzają dokumenty pisane. Do tego czasu jednak żaden autorytet kościelny – Konferencja Episkopatu Polski lub Stolica Apostolska – nie nazywał tych udokumentowanych lub domniemanych aktów Chrztem Polski” – mówił metropolita gnieźnieński.

 

Podkreślił również, że chrzest przyjęty przez księcia Mieszka I i jego dwór miał znaczenie zarówno religijne, jak i państwowotwórcze. To dzięki niemu jednoczące się państwo Polan włączone zostało do rodziny państw chrześcijańskich, co w dalszej perspektywie umożliwiło Bolesławowi Chrobremu otrzymanie korony królewskiej od papieża. „Wtedy też została ustanowiona stolica metropolitalna w Gnieźnie, co zapoczątkowało katolickie struktury kościelne w Polsce, a samo Gniezno stało się pierwszą stolicą rozwijającego się państwa polskiego” – przypomniał arcybiskup gnieźnieński. Dodał również, że tę tysiącletnią tradycję potwierdził swoim autorytetem papież Jan Paweł II, który swoje pielgrzymowanie po ojczystej ziemi w 1979 roku rozpoczął właśnie od Gniezna, nazywając je „gniazdem piastowski, początkiem dziejów Ojczyzny i kolebką Kościoła, w którym praojcowie zjednoczyli się jednością wiary z Ojcem, Synem i Duchem Świętym”. „Nasze obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski i początków Państwa Polskiego, do których się przygotowujemy, a które są zaplanowane na drugą połowę lipca 2016 roku, kiedy to na Światowe Dni Młodzieży przybędzie papież Franciszek, będą niejako małym dopowiedzeniem do milenijnych uroczystości, które Kościół w Polsce obchodził w 1966 roku, a nie zadziwiającą poprawką wnoszoną do naszej historii uświęconej tysiącletnią tradycją” – mówił Prymas Polski.

 

 

Liturgia Wigilii Paschalnej na Ostrowie Lednickim rozpoczęła się Liturgią światła, w czasie której Prymas Polski poświęcił ogień oraz przygotował i zapalił paschał – symbol zmartwychwstałego Chrystusa. W czasie Liturgii chrzcielnej abp Kowalczyk udzielił chrztu trojgu dzieciom, a po zakończeniu Wigilii Paschalnej przewodniczył Procesji Rezurekcyjnej wokół kompleksu pałacowo-sakralnego. Metropolita gnieźnieński popłynął także z poświęconym ogniem pod Bramę Rybę, gdzie zapalił „Znicz Wiary i Nadziei”. Obecni pod Bramą III Tysiąclecia dokonali także wyboru Chrystusa, a później wzięli udział w uczcie Baranka Wielkanocnego w lednickim Ośrodku Jana Pawła II. Mszę św. u źródłem chrzcielnych Polski wspólnie z Prymasem Polski celebrowali m.in.: kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, ks. Tadeusz Gerlach, sekretarz Prymasa oraz O. Jan Góra OP. Obecny był także ks. Sławomir Kozik, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Dziekanowicach, na terenie której leży Ostrów Lednicki.

 

BK KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy