piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Dekret (21.07.2014)

Z dniem 21 lipca br. abp Wojciech Polaka Prymas Polski mianował ks. Tomasza Walterbacha, proboszcza parafii pw. św. Faustyny w Mogilnie, wicedziekanem dekanatu mogileńskiego na okres kadencji obecnego dziekana ks. Mirosława Kaczmarka, czyli do dnia 1 marca 2017 roku.

Polecamy