piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Jubileusz ks. Andrzeja Budzyńskiego

Ks. Andrzej Budzyński, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej pracujący w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii dziękował 19 lipca za 40-lecie kapłaństwa. Rocznicową Mszę św. Jubilat odprawił w gnieźnieńskim kościele pw. bł. Jolenty, w której to parafii mieszka jego najbliższa rodzina.


Wspólnie z Jubilatem za owoce 40-letniej posługi kapłańskiej dziękowali: jego wieloletni przyjaciel bp Antoni Długosz z Częstochowy oraz proboszcz parafii pw. bł. Jolenty ks. kan. Ryszard Balik. Obecni byli także najbliżsi ks. Budzyńskiego. W kazaniu bp Długosz wskazał na istotną rolę duchowego ojcostwa w życiu kapłana. Podkreślił również ogromne zaangażowanie Jubilata w duszpasterstwo emigracji polskiej oraz w krzewienie i pielęgnowanie wśród Polaków na obczyźnie ducha patriotyzmu. Kilka słów do Jubilata skierował także ks. Ryszard Balik dziękując mu za pamięć o parafii oraz pomoc, jakiej udzielał wspólnocie w czasie budowy kościoła.


Ks. Andrzej Budzyński urodził się w 1949 roku w Mikołajewicach należących do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie. W rodzinnej miejscowości ukończył edukację na poziomie podstawowym, kontynuując ją później w Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. Po maturze wyjechał do Francji i w 1967 roku wstąpił do Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu. Święceń diakonatu udzielił mu bp Szczepan Wesoły, ówczesny delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk bp. Lucjana Bernackiego. Po święceniach, na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego, wyjechał do Anglii i rozpoczął posługę duszpasterską wśród mieszkających tam rodaków. Pracował w parafiach: w Bristolu, Swindon, Londynie, Northampton oraz Coventry. Od dziesięciu lat jest proboszczem w parafii pw. MB Częstochowskiej w Trowbridge. Za 40-lecie posługi kapłańskiej ks. Andrzej Budzyński dziękował także na Jasnej Górze.


BK

 

 

Polecamy