piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Młodzież oazowa w Gnieźnie

„Kościół realizuje swoje zadanie wtedy, gdy jest przejrzysty, gdy wskazuje na Jezusa Chrystusa, a nie na samego siebie. Kościół nie jest sam dla siebie. Nie istnieje po to, żeby istnieć” – mówił bp Krzysztof Wętkowski do goszczących 3 lipca w Gnieźnie uczestników rekolekcji oazowych III stopnia. 


Spotkanie z gnieźnieńskim biskupem pomocniczym było jednym z punktów programu przeszło dwutygodniowych rekolekcji oazowych odbywających się w pobenedyktyńskim klasztorze w Mogilnie, gdzie gospodarzami są Bracia Mniejsi Kapucyni. Uczestnicy to młodzi ludzie z różnych stron Polski zaangażowani we wspólnoty oazowe działające przy kapucyńskich klasztorach i parafiach (prowincji warszawskiej). W czasie rekolekcji zgłębiają tajemnicę Kościoła, poszukując w nim własnego miejsca i powołania.


W krótkiej katechezie wygłoszonej podczas spotkania bp Krzysztof Wętkowski przywołał rozważania kard. Ratzingera nt. symboliki ołtarza katedry św. Piotra w Rzymie, który obrazowo ukazuje istotę Kościoła i znaczenie Urzędu Piotrowego. Najpierw znane z wielu przekazów medialnych okno z witrażem przedstawiającym gołębicę – symbol Ducha Świętego. Kieruje ono do wnętrza delikatne światło, wychodząc jednocześnie na zewnątrz i wskazując na Boga Stwórcę. „Okno to pokazuje istotny rys Kościoła, ten mianowicie, że Kościół rzeczywiście realizuje swoje zadanie wtedy, gdy jest przejrzysty i ukazuje Jezusa Chrystusa, a nie samego siebie. To jest zadanie Kościoła. Kościół nie jest sam dla siebie. Nie istnieje po to, żeby istnieć. Istnieje po to, aby człowiek mógł przez niego zobaczyć Boga i miał do Niego dostęp poprzez modlitwę, Słowo i sakramenty” – tłumaczył biskup pomocniczy gnieźnieński.


Wskazując na kolejny element ołtarza – katedrę św. Piotra, miejsce na którym biskup zasiada i z którego naucza - bp Wętkowski podkreślił, że jest ona znakiem trwałej obecności św. Piotra w miejscu, w którym poniósł śmierć męczeńską, a także w jego następcach, którzy nauczają. To także przypomnienie słów św. Ignacego z Antiochii, który o Kościele w Rzymie pisał, że jest Kościołem "przewodniczącym w miłości". Przewodnictwo w wierze – podkreślił biskup - musi być przewodnictwem w miłości. Tych dwóch pojęć nie można rozłączyć. Wiara bez miłości nie byłaby już wiarą w Jezusa Chrystusa. „Słowo miłość we wczesnych wiekach chrześcijaństwa oznaczało Eucharystię. I dla nas jest to także czytelne, bo Eucharystia ma swoje źródło w miłości Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. Pojęcie Eucharystii jako miłości i przewodniczenie Kościoła rzymskiego w miłości prowadzi nas do tego, że Kościół tworzy się podczas Eucharystii. To jest właśnie Kościół. Podkreślany dziś często jego element instytucjonalny, choć ważny, nie jest istotą Kościoła. Istotą jest Eucharystia” – mówił bp Wętkowski.


Wyjaśnił także symbolikę pozostałych elementów ołtarza, zachęcając młodych ludzi do sięgnięcia do książki kard. Ratzingera „Obrazy Nadziei. Wędrówki przez rok kościelny”. Na koniec udzielił młodym błogosławieństwa, a oni podziękowali śpiewając. Rekolekcje oazowe w mogileńskim klasztorze rozpoczęły się 28 czerwca i potrwają do 13 lipca. Młodzi ludzie obok formacji i modlitwy zwiedzają Wielkopolskę i Ziemię Gnieźnieńską. Odwiedzili m.in. Lednicę, gdzie odnowili chrzcielne przyrzeczenia i uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej przy ołtarzu pod Bramą Rybą.


bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy