poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Niechanowo: dziękczynienie w rodzinnej parafii

Wieloletni duszpasterz polskiej emigracji ks. prałat Paweł Przybylski dziękował 6 lipca w rodzinnej parafii w Niechanowie za półwiecze posługi kapłańskiej. Wspólnie z kapłanem modlili się jego przyjaciele z Polski i zagranicy, koledzy i koleżanki ze szkolnej ławy oraz liczni parafianie.


Ks. Paweł Przybylski pochodzi z niewielkich Mikołajewic należących do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie. W tamtejszym kościele parafialnym został ochrzczony, tam przyjął pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. W świątyni tej nie dane mu było jednak odprawić Mszy św. prymicyjnej, święcenia kapłańskie przyjął bowiem we Francji, po ukończeniu formacji w tamtejszym polskim seminarium duchownym. Do Polski ks. Przybylski wrócił w 1967 roku, kształcąc się w międzyczasie w Monachium. Był wikariuszem w parafii katedralnej w Gnieźnie i w parafii pw. św. Wojciecha w Bydgoszczy. W 1971 roku, z tytułem doktora teologii biblijnej i błogosławieństwem kard. Wyszyńskiego wyruszył do Anglii, by podjąć pracę duszpasterską wśród mieszkających tam rodaków. Pracował jako wikariusz w Swindon, Balham i w Londynie, a później jako proboszcz w Sheffield. W 1978 roku został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu, gdzie duszpasterzował przeszło dwadzieścia lat (do roku 2002) troszcząc się o życie duchowe powierzonych sobie wiernych, jak i świątynię, którą jego staraniem gruntownie wyremontowano.


Dziękując za 50-lecie posługi kapłańskiej ks. Paweł Przybylski napisał, iż ten wyjątkowy jubileusz jest zdumieniem i trwaniem we wdzięcznej adoracji nad tajemnicą i niezwykłym darem Chrystusowego kapłaństwa. Refleksją nad wiernością i tajemnicą kapłańskiego powołania podzielił się w homilii ks. prałat Janusz Mnichowski, który wspólnie z Jubilatem celebrował dziękczynną Eucharystię. Obecni byli także m.in.: proboszcz parafii w Niechanowie ks. kan. Andrzej Ziółkowski, ks. Andrzej Budzyński - siostrzeniec ks. Przybylskiego oraz duchowni z archidiecezji gnieźnieńskiej i zagranicy.


BK
Fot. P. Guziałek

Polecamy