środa, 29 stycznia 2020 r.

Pobiedziska: jubileusz koronacji obrazu

W tym roku mija 10 lat od koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk. Cudowny wizerunek obecny jest w mieście od stuleci. Modlili się przed nim królowie, arcybiskupi i zwykli pątnicy, prosząc o wstawiennictwo i dziękując za otrzymane łaski. 


Historia jest długa i ciekawa. Sięga czasów rozbicia dzielnicowego, kiedy to Pobiedziska były prężnym centrum handlowym na szlaku wiodącym na Pomorze i zaopatrującym kupców w różnorakie wyroby rzemieślnicze. Właśnie w tym okresie na drzewie głogowym na pagórku przy tzw. trakcie poznańskim za Pobiedziskami, w kierunku zachodnim (obecnie zbieg ulicy Zielonej i Poznańskiej) objawiła się Matka Boża. Jeszcze w XIII wieku w miejscu tym stanął kościół, który dla upamiętnienia cudownych wydarzeń nazywano Kościołem Objawień. Do kościoła tego i znajdującego się w nim wizerunku Matki Bożej pielgrzymowali wielcy i maluczcy. W świątyni modlił się Przemysł I i Bolesław Pobożny wraz z poślubioną sobie bł. Jolentą, której relikwie znajdują się w gnieźnieńskim kościele ojców franciszkanów. Hołd Pobiedziskiej Pani złożył także Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki, a także Władysław Jagiełło, który właśnie w Pobiedziskach, wraz z całym dworem, witał pierwszego w dziejach Polski Prymasa abp. Mikołaja Trąbę. W 1521 roku Kościół Objawień wizytował abp Jan Łaski, który oficjalnie potwierdził istniejący w Pobiedziskach kult Matki Bożej nakazując przybić do ścian kościoła tablicę o następującej treści:

„Miejsce tego kościoła nazywa się Objawieniem Najświętszej Maryi Panny
Matki Jezusa Chrystusa, że ktokolwiek z prawowiernych będąc jaką tylko
złożony chorobą, a z nabożeństwem i z dobra wiarą Niej się chętnie ofiaruje,
a  przyrzecze to to miejsce nawiedzić, za pomocą Pana Boga i Tejże Matki Jego
Najświętszej uzdrowion zostanie.”


W 1594 roku król Zygmunt III Waza nadał świątyni liczne ziemie. Do fundacji tej dołączono jeszcze jedną. Za zgodą monarchy mieszczka Agnieszka ufundowała dla kościoła obraz Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk, który istnieje do dziś. Łaskami słynący wizerunek, a także powołane przy Kościele Objawień Bractwo Matki Bożej papież Innocenty X obdarzył w 1653 roku licznymi odpustami. Niestety nie zachowały się liczne wota i księga cudów, pozostały jednak liczne dokumenty świadczące o bogatej historii tego miejsca.


Kościół Objawień spłonął podczas burzy w 1814 roku. Sześć lat wcześniej specjalna komisja kościelna afiliowała kult Matki Bożej do pobiedziskiego kościoła farnego. Po Powstaniu Wielkopolskim w miejscu spalonego kościoła parafianie wznieśli figurę Matki Bożej, została ona jednak zniszczona przez Niemców w 1939 roku. Ożywienie kultu Pani Pobiedzisk nastąpiło pod koniec lat 80. ubiegłego wieku za sprawą poszukiwań prowadzonych przez lokalnych historyków. W jubileuszowym roku 2000 odnowiono łaskami słynący obraz, a w miejscu objawień wybudowano kapliczkę. W 2004 roku ówczesny arcybiskup gnieźnieński nałożył na wizerunek korony, a jego następca abp Józef Kowalczyk wydał zgodę na reaktywowanie Bractwo Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk.


Uroczystości 10. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk odbędą się w niedzielę 27 lipca o godzinie 18.30 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie abp senior Henryk Muszyński. Po Mszy św. odbędzie się koncert organowy. Zapraszamy do Pobiedzisk.                                                                


BK
Na podstawie rysu K. Krygiera


Zachęcamy do poczytania o historii obrazu i kultu Matki Bożej oraz dziejach Pobiedzisk na www.panipobiedzisk.pl

 

Polecamy