środa, 5 sierpnia 2020 r.

Pobiedziska: rocznica koronacji obrazu

Wspólnota parafialna pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach świętowała 10. rocznicę koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej, Pani Pobiedzisk. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 27 lipca pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia.


Rocznicowa liturgia zgromadziła licznych wiernych, przedstawicieli lokalnych władz, poczty sztandarowe oraz członków grup i wspólnot kościelnych m.in. Bractwa Matki Bożej Łaskawej, które troszczy się i krzewi kult Pani Pobiedzisk. Eucharystię wspólnie z biskupem seniorem celebrował proboszcz parafii ks. kan. Ireneusz Pluciński. W homilii bp Wojtuś mówił o umiłowaniu Maryi, o Jej naśladowaniu i zawierzeniu. Przywołał postaci dwóch wielkich Polaków – św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, których życie – jak podkreślił – przepełnione było miłością do Matki Bożej. Zachęcał wszystkim obecnych, by ich wzorem każdego dnia zawierzali siebie Najświętszej Maryi Pannie. Prosił również Matkę Bożą Łaskawą o opiekę nad całym światem, a zwłaszcza o sprawiedliwy pokój dla wszystkich narodów. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór „Melodia”. Na zakończenie wybrzmiała pieśń „Pod sztandarem Twym stajemy” Feliksa Nowowiejskiego, który tę kompozycję ofiarował Pobiedziskiej Pani. Po zakończeniu Mszy dziękczynnej odbył się koncert organowy w wykonaniu Jana Baciaka.


Dzieje obrazu Pani Pobiedzisk

BK
Fot. S. Krygier

Polecamy