środa, 5 sierpnia 2020 r.

Prymas w Modliszewku

„Nie trzeba nam dziś ginąć za Jezusa, ale konsekwencje za wierność sumieniu, za niezgodę na zło, za opowiadanie się za prawdą i wiarą, domagają się dziś nie tylko jakiejś ogólnej dyspozycyjności, ale wręcz cywilnej odwagi” - mówił abp Wojciech Polak podczas uroczystości odpustowych i jubileuszowych parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Modliszewku.

 

Prymas Polski przewodniczył 27 lipca Mszy św. wieńczącej obchody 600-lecia modliszewskiej parafii. W homilii, wskazując na przykład patrona wspólnoty, przypomniał za Benedyktem XVI, że może on być dla wiernych wzorem pełnego oddania Bogu i odważnego świadectwa wiary. „Można w nim dostrzec gotowość przyjęcia powołania, także wtedy, gdy wymaga od nas pozostawienia łodzi naszych ludzkich zabezpieczeń. Jakże ważne to wskazanie i przypomnienie zwłaszcza dziś, gdy tak wielu ludziom, na drodze powołania do małżeństwa czy do kapłaństwa, wydaje się wprost niemożliwe podjęcie decyzji i wciąż szukają jakiś ludzkich zabezpieczeń, mówiąc, że trzeba najpierw podjąć próbę i nie wiązać się na poważnie i bezwarunkowo do końca” – stwierdził Prymas.


Drugą cechą świętego Jakuba – przypomniał za papieżem metropolita gnieźnieński – jest „entuzjazm, wewnętrzna radość w naśladowaniu Jezusa na drogach, które On nam wskazuje na przekór naszym iluzorycznym roszczeniom”. „Jakże często brak nam dziś takiego właśnie entuzjazmu wiary i wewnętrznej radości - mówił. Jakże często przywiązani jesteśmy do naszych pragnień i roszczeń, do pretensji, które kierujemy pod adresem Jezusa i Jego Kościoła. Może właśnie dlatego papież Franciszek przypomniał nam, że tylko z Jezusem Chrystusem rodzi się i odradza radość i jednocześnie przestrzegał, że właśnie wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu” – podkreślił abp Polak. Wskazał także na trzecią cechę Jakuba Apostoła mianowicie dyspozycyjność i odwagę w dawaniu świadectwa Jezusowi, jeśli trzeba, aż do ofiary życia. „Myślę, że wszyscy, również w tych ostatnich dniach, doświadczamy, jak te słowa stają się dziś aktualne. Owszem, nie trzeba nam dziś ginąć za Jezusa, ale konsekwencje za wierność sumieniu, za niezgodę na zło, za opowiadanie się za prawdą i wiarą, domagają się dziś nie tylko jakiejś ogólnej dyspozycyjności, ale wręcz cywilnej odwagi” – stwierdził Prymas.


Homilia Prymasa Polski


Arcybiskup gnieźnieński zachęcał również do refleksji nad postrzeganiem parafii i swojego w niej miejsca. „Parafia – tłumaczył – nie może być miejscem zaspakajanie naszych egoistycznych pragnień. Nie może być wspólnotą ludzi wobec siebie obojętnych i na siebie zamkniętych. Nie może być miejscem tych, którzy dla siebie szukają jakiś pierwszych, realnych czy wyimaginowanych miejsc, oraz tych, którzy słusznie się na nich oburzają. Parafia to wspólnota ludzi jednego ducha i serca, ludzi mądrych, nawracających się ku Bogu i umiłowaniu dobra oraz otwartych na siebie. „Ile nam jeszcze brakuje do autentycznej jedności naszych serc i dążeń?” – pytał Prymas.


Uroczyste zakończenie jubileuszowych obchodów było połączone z wprowadzeniem do kościoła w Modliszewku relikwii św. Jana Pawła II. Młodzież przyjęła również z rąk abp. Polaka sakrament bierzmowania.


HISTORIA parafii w Modliszewku


BK KAI
Fot. M. Bosacki

Polecamy