wtorek, 17 września 2019 r.

Bracia w Pyzdrach

Członkowie Towarzystwa św. Wojciecha rejonu gnieźnieńskiego spotkali się 8 listopada w Pyzdrach na cyklicznym dniu skupienia. Wraz z braćmi modlili się: miejscowy proboszcz ks. kan. Ryszard Kopczyński, ks. kan. Jan Kasprowicz oraz asystent stowarzyszenia ks. kan. Tomasz Głuszak.


Dzień skupienia rozpoczęło zwiedzanie kościoła pofranciszkańskiego i kościoła farnego, po czym bracia wysłuchali konferencji ascetycznej ks. Tomasza Głuszaka, a później zgromadzili się na Mszy św. ku czci św. Wojciecha, celebrowanej pod przewodnictwem ks. Jana Kasprowicza. W homilii ks. Tomasz Głuszak wskazał na trzy etapy historii Kościoła. „W początkach chrześcijaństwa – mówił – w kulturze pogańskiej rzymskiego imperium, wśród prześladowań rodził się Kościół, którego siłą była wiara w zmartwychwstanie Jezusa. Z niej czerpali siłę pierwsi chrześcijanie do tego stopnia, że nawet męczeństwo nie oddzielało ich od Chrystusa. Po tysiącu latach, w ukierunkowanym teocentrycznie głębokim średniowieczu, gdzie zdawać by się mogło, że prawda Ewangelii odniosła niespotykane dotąd zwycięstwo, a uczniowie Chrystusa nie będą ponosili ofiary z życia, ginie św. Wojciech, zaangażowany w dzieło ewangelizacji. I znów, po kolejnym tysiącleciu, dochodzimy do naszych czasów i naszej zagubionej cywilizacji, której paradoks polega na tym, że wielu, odrzucając Boga w imię wolności zniekształca swoje człowieczeństwo, doświadcza pustki, zanurza się bezgranicznie w dobra ziemskie, a z drugiej strony pojawiają się w naszym czasie nowi święci, którzy przemawiają głębią życia duchowego, szlachetnością czynów i prostotą człowieczeństwa. To św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II, bł. Paweł VI” – mówił ks. Głuszak.


W czasie pobytu w Pyzdrach członkowie Towarzystwa św. Wojciecha mieli również okazję pospacerować po klasztornych krużgankach, gdzie oglądali freski poświęcone życiu św. Franciszka oraz zwiedzili kaplice filialne: pw. MB Częstochowskiej w Górnych Grądach oraz MB Fatimskiej w Rudzie Komorskiej, gdzie nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Ryszarda Kopczyńskiego zakończyło dzień skupienia.Fot. M. Sobczak

Polecamy