wtorek, 17 września 2019 r.

Caritas świętuje jubileusz

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Uroczyste obchody odbędą się w 29 listopada. „To będzie nasze wspólne święto. Chcemy podsumować te minione ćwierćwiecze i podziękować wszystkim, którzy pomagają nam pomagać” – mówi ks. prałat Krzysztof Stawski.


Jubileuszowe obchody były jednym z tematów konferencji prasowej, która odbyła się 21 listopada w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Warto dodać, że organizacja zmieniła adres i obecnie mieści się w tzw. „plebance” przy gnieźnieńskim seminarium duchownym. A świętować będzie w sobotę 29 listopada. Uroczystości rozpoczną się Mszą św. sprawowaną o godzinie 10.00 w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego, po której w auli PWSD odbędzie się jubileuszowa gala. „To będzie nasze wspólne święto. Chcemy podsumować te minione ćwierćwiecze i podziękować wszystkim, którzy pomagają nam pomagać, a to naprawdę wielka rzesza ludzi. Za nich chcemy się modlić. Chcemy też spojrzeć trochę w przyszłość, zobaczyć, co przed nami i zastanowić się, jak możemy jeszcze lepiej służyć bliźnim” – mówił podczas konferencji dyrektor Caritas ks. Krzysztof Stawski.


Kapłan przypomniał również, że gnieźnieńska Caritas narodziła się w 1989 roku - wraz z wolną Polską. Dokładnie 20 grudnia ówczesny arcybiskup gnieźnieński i Prymas Polski kard. Józef Glemp skorzystał z możliwości reaktywowania organizacji, polecając w dekrecie, by zajęła się posługą charytatywną na rzecz potrzebujących. Początki – jak przyznał ks. Stawski – były skromne i trudne, z czasem jednak, dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów, pracowników i wielu ludzi, organizacja się rozrastała i rozwijała swoją działalność. Obecnie prowadzi dziesięć placówek, w których opiekę i pomoc znajdują dzieci, młodzież, osoby chore, niepełnoprawne, ubogie i bezdomne. Organizacja zajmuje się także dystrybucją żywności (w ramach programu PEAD i EMBARGO), organizuje akcje celowe takie jak „Tornister pełen uśmiechów”, czy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i pomocowe, jak np. zbiórki na rzecz poszkodowanych przez żywioł. W różnorakie akcje w lokalnych społecznościach angażują się również wolontariusze zrzeszeni w Parafialnych Zespołach i Szkolnych Kołach Caritas. Jak przyznał ks. Stawski, przez te dwadzieścia pięć lat zmieniał się charakter pracy gnieźnieńskiej Caritas, nie zmieniał się jednak jej cel – pomoc bliźniemu.


W ramach jubileuszowych obchodów odbędzie się również koncert Antonimy Krzysztoń. Już dziś wspólnie z Caritas zapraszamy 20 grudnia do katedry gnieźnieńskiej na godzinę 19.00. Wstęp wolny. W czasie koncertu odbędzie się zbiórka na rzecz Domu Samotnej Matki w Gnieźnie.

 

BK
Fot. B. Kruszyk

Polecamy