poniedziałek, 16 września 2019 r.

Dekret

Abp Wojciech Polak prymas Polski zwolnił ks. prof. dr hab. Waldemara Szczerbińskiego z obowiązków referenta ekumenicznego w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i funkcję tą powierzył ks. dr. Rafałowi Białkowi. Zmiana wejdzie w życie z dniem 30 listopada br.

Polecamy