poniedziałek, 16 września 2019 r.

Inowrocław: święto Akcji Katolickiej

Abp Wojciech Polak spotkał się 23 listopada w Inowrocławiu z członkami Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Okazją do wspólnej modlitwy i świętowania było obchodzone w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata patronalne święto organizacji. 


Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP. Eucharystię wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim sprawowali m.in.: ks. prałat Krzysztof Redlak, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej oraz proboszcz miejscowej parafii ks. prałat Leszek Kaczmarek. Obecni byli także członkowie Akcji Katolickiej z całej archidiecezji, dla których uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zamykająca rok kościelny, jest świętem patronalnym. Wskazując na ten szczególny dzień abp Polak podkreślił w homilii, że przypomina on o królowaniu Boga – królowaniu nie przez triumf, ale przez uniżenie, nie przez panowanie i władzę, ale przez służbę, nie przez akt jakiegoś najwyższego sądu, ale przez miłość i przebaczenie”.


„I chociaż w umysłach i sercach niektórych, i to często pobożnych chrześcijan, wciąż tli się nieugaszona pokusa, by tej bezsilności władzy i panowania Boga pomóc, to jednak wiele racji ma papież Benedykt XVI, gdy przypomina, że walkę o to, żeby królestwo Jezusa nie było utożsamiane z żadną formacją polityczną trzeba toczyć przez wszystkie stulecia” – podkreślił abp Polak przestrzegając jeszcze za papieżem seniorem, że ceną, jaką trzeba zapłacić za stapianie się wiary z władzą jest zawsze oddanie się tej pierwszej na służbę drugiej.


„Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą” – przypomniał dalej słowa Jezusa Prymas tłumacząc, że w Jego ujęciu władza jest służbą, a nie panowaniem. I nieważne ile tak naprawdę jej mamy, ważne, by ten Chrystusowy sposób królowania przenikał nasze myślenie i działanie. Byśmy zawsze – w najprostszym nawet i najbardziej prozaicznym z jego wymiarów, w każdym naszym zaangażowaniu w rzeczywistość i wspólnotę Kościoła, wciąż mieli przed oczyma Tego, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć.


Prymas nawiązał także do apostolatu świeckich i obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Jak mówił, Kościół jest w niej obecny nie dla samego siebie, ale dla człowieka, który w tej przestrzeni żyje. „Jest obecny i musi być obecny wszędzie tam, gdzie żyje on radością i nadzieją, gdzie cierpi i przeżywa smutek, swoje ludzkie obawy, a niekiedy lęk i trwogę – kontynuował abp Polak. – Musi być obecny i jest obecny dla konkretnego człowieka i przy konkretnym człowieku, zwłaszcza przez te kobiety i tych mężczyzn, którzy rozpoznając swoje chrześcijańskie powołanie w Kościele i w świecie, właśnie jako ludzie świeccy, kierowani duchem ewangelicznym, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazują innym Chrystusa” – mówił Prymas. Na zakończenie Mszy św.  uhonorował medalem „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej” państwa Łuczaków za ich wieloletnie zaangażowanie w życie inowrocławskiej wspólnoty pw. Zwiastowania NMP.


Początki Akcji Katolickiej w Polsce sięgają lat 20. minionego wieku. Prężną działalność organizacji przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu Akcja Katolicka nie miała już możliwości wznowienia aktywności. Reaktywacja nastąpiła dopiero w 1996 roku z inicjatywy bł. Jana Pawła II. Organizacja, nawiązując do kilkudziesięcioletniej tradycji, rozpoczęła działalność pod patronatem św. Wojciecha. W archidiecezji gnieźnieńskiej Akcja Katolicka została ponownie powołana do życia przez abp. Henryka Muszyńskiego w kwietniu 1997 roku. Doroczne spotkanie członków organizacji jest okazją do wspólnej modlitwy, integracji i podsumowania bieżącej działalności.


BK KAI
Fot. M. Królak

Polecamy