niedziela, 15 września 2019 r.

Ks. prof. Bortkiewicz na skupieniu AK

Jak co roku, u progu Adwentu, członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej przeżywali swoje doroczne rekolekcje. Nauki głosił m.in. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – teolog moralista, etyk, wykładowca UAM w Poznaniu i WSKSiM w Toruniu.


Duchowym ćwiczeniom zorganizowanym w dniach 28-29 listopada u gnieźnieńskich sióstr pallotynek towarzyszyło hasło: „Przyszłość świata a rodzina - kwestionowana prawda”. Pierwszy dzień skupienia wypełniły nauki ks. dr. Jakuba Dębca, przewodniczącego wydziału duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. W drugim dniu nauki rekolekcyjne głosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Poznania. Wskazał on na ogromną rolę rodziny oraz na zagrożenia, jakim poddawana jest ta podstawowa wspólnota życia i miłości we współczesnym świecie. Zachęcał także zgromadzonych, aby włączali się aktywnie w różnorodne inicjatywy podejmowane na rzecz obrony rodziny oraz budowali rodziny Bogiem silne. Umocnieni słowami księży rekolekcjonistów, wspólnotą serc oraz darem Eucharystii członkowie Akcji Katolickiej powrócili w sobotę do swoich domów i parafii, aby w nich coraz bardziej „być” dla Boga i drugiego człowieka.


Fot./na zdjęciu AK Rogoźno z ks. prof. Bortkiewiczem

Polecamy