wtorek, 17 września 2019 r.

Święto Niepodległości w Inowrocławiu

Do dbałości o niepodległość narodową oraz troski o pokój zachęcał bp senior Bogdan Wojtuś podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 11 listopada w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


W słowie skierowanym do licznie zgromadzonych inowrocławian bp senior podkreślił, że możemy dziś za Maryją powtórzyć: „wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo uczynił mi wielkie rzeczy”. „Tak śpiewała Maryja i te słowa chcemy odnieść do faktu odzyskania naszej niepodległości. Nasz naród przez sto dwadzieścia trzy lata wytrwale szedł ku wolności, a gdy ujrzał jej światło, autentycznie się nim cieszył. Kronikarze piszą, że na ulicach, na rynkach gromadziły się wiwatujące tłumy. Cieszono się widokiem polskiego wojska. Zawieszano orły na urzędach. Jakaś głęboka radość i wzruszenie ogarnęły wszystkich” – mówił bp Wojtuś.


Przytaczając kolejne słowa Maryjnego Magnificat: „rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich” biskup senior pytał: „Czyż to tak wtedy nie było? Pycha ogarnęła rządzących cesarstwami i imperiami. Po ludzku sądząc, kto mógł się spodziewać, że te zaborcze państwa, potęgi militarne, zetrą się z sobą w śmiertelnej walce. A Bóg dał natchnienie naszym rodakom, którzy potrafili odpowiednio wygrać tę chwilę” – dodał.


Biskup senior apelował także, abyśmy dziś, kiedy cieszymy się wolnością i korzystamy z jej owoców nie zapomnieli o Bogu, który nas ostatecznie z niewoli wyprowadził. Byśmy Mu służyli pozostając wiernymi hasłom wypisanym na sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. „Nie zbudujemy ładu w polskich sercach, kiedy w Ojczyźnie naszej dojdzie do głosu - także w materii ustawowej - ciemny nurt negacji tego, co święte, co od Boga pochodzi” – stwierdził dodając, że biada tym, którzy zło nazywają dobrem. „Jeśli jest naruszenie wiary w Boga, naruszenie ładu moralnego, to Kościół zawsze będzie mówił Non possumus, nie pozwalamy.  Nie możemy milczeć, chociaż będziemy prześladowani. Musimy trwać i być wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii” – podkreślił bp Wojtuś.


Mszę św. wspólnie z bp. Wojtusiem celebrowali inowrocławscy kapłani z dziekanami: ks. prałatem Leszkiem Kaczmarkiem i ks. kan. Pawłem Kowalskim. Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy w pochodzie patriotycznym przeszli pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna i modlitwa za poległych.


MK
Fot. M. Królak

Polecamy