wtorek, 17 września 2019 r.

W czytelni: Niebieskie morze i żagle

„Kiedy oddalamy się od życia, które jest w Bogu, wtedy wszystko za nami woła. Każdy nowy dzień, każdy wschód i zachód słońca. Woła za nami każda Eucharystia, uderzenie dzwonu i każda kromka chleba (…)”.


„Niebieskie morze i żagle. Medytację w roku liturgicznym” to drugie wydanie książki ks. dr. Marka Sobocińskiego, które właśnie ukazało się nakładem Prymasowskiego Wydawnictwa Gaudentinum. Publikacja adresowana jest do wszystkich. Zawiera medytacje do  niektórych niedzielnych fragmentów Ewangelii od Adwentu począwszy, poprzez Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, a także Okres Zwykły w liturgii. Słowo Boże medytowane systematycznie, w prostocie i pokorze, staje się światłem do radosnego przeżywania swojej codzienności. Nie tylko wzniosłe wydarzenia w życiu, ale także banalne i szare jego akcenty, stają się miejscem spotkania z Bogiem. Samotność - zwłaszcza ta kapłańska, milczenie - jakże ważne w życiu duchowym, a także prostota i smak zwykłych, ludzkich rzeczy, zostają naznaczone łaską, niosąc w sobie ogromne pokłady dobra i radości. Kiedy żyjemy w bliskości Boga i szukamy Go w pokorze każdego dnia, nic nie jest już dla nas małe. Wszystko staje się wielkie i konsekrowane, bo jest przeżywane jako ludzkie pod czujnym okiem Boga. Liturgia Słowa Bożego uzdalnia nas do głębszego spojrzenia na własne życie, na swoją codzienność i relacje z braćmi.


Tytuł „Niebieskie morze i żagle”  nawiązuje do jednego z wierszy Czesława Miłosza. Jak tłumaczy autor, w pokornym przyjęciu swojego życia takim, jakim ono jest, ukryta jest przestrzeń nieskończona, która sięga daleko za horyzont. To nic innego jak wieczność, ukryta pośród czasu.


Ks. Marek Sobociński jest dr teologii, lic. Teologii duchowości, proboszczem w Palędziu Kościelnym.


Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum

Polecamy