czwartek, 2 lipca 2020 r.

25 lat w kapłaństwie

Kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej świętowali dziś w katedrze srebrny jubileusz swoich święceń. Wśród tych, którzy 13 maja 1989 r. zostali prezbiterami jest obecny biskup Wojciech Polak, który przewodniczył jubileuszowej liturgii.
- „Kapłańskie jubileusze są krokami milowymi na drodze powołania” – przypomniał swoim współbraciom bp Polak, przywołując słowa św. Jana Pawła II. – Przypominamy sobie o tym dziś, chcąc uwielbić Boga za dar, który otrzymaliśmy, żeby bo uwielbiać za tajemnicę, której nigdy do końca nie zdołamy pojąć, żeby przepraszać za to, że nie zawsze do tego daru dorastamy”.
Homilię podczas uroczystości wygłosił emerytowany bp Bogdan Wojtuś, który 25 lat temu pełnił funkcję rektora gnieźnieńskiego seminarium. Wyróżniając w życiu jubilatów trzy okresy: siewu, kwitnienia i owocowania bp Wojtuś podkreślał szczególne rysy ich powołania, związane z czasem ich formacji i przyjęcia święceń. – Wasza formacja rozpoczęła się w 1983 roku, kiedy przyjechał do nas, poranionych jeszcze stanem wojennym, papież Jan Paweł II. Na Jasnej Górze, w polskiej Kanie, stawiał wówczas przed nami wielką sprawę wolności, wolności od grzechu, wolności synów Bożych. To wasze szczególne wezwanie: ewangelizacja do życia w wolności!

Specjalny list z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa skierowany do bpa Wojciecha Polaka oraz jego współbraci skierował prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

Srebrni jubilaci z archidiecezji gnieźnieńskiej:
ks. Franciszek Jabłoński
ks. Andrzej Januchowski
ks. Krzysztof Kinowski
ks. Dariusz Kozłowski
ks. Tomasz Kubacki
ks. Mariusz Misiorowski
ks. Marek Piosik
bp Wojciech Polak
ks. Sławomir Rydz
ks. Tomasz Ryś
ks. Aleksander Sobczak
ks. Marek Szewczykowski
ks. Sławomir Szwagrzyk


fot. J. Andrzejewski

Polecamy