poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Dziękczynienie w Szadłowicach

W kościele pw. św. Bartłomieja w Szadłowicach odbyło się 6 maja dziękczynienie w 5. rocznicę ogłoszenia Sługą Bożym ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego, syna szadłowickiej parafii. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Jerzy Stefański.

 

Eucharystię koncelebrowali: główny postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Ignacego Posadzego – ks. Tomasz Porzycki TChr, ks. prałat Władysław Mielcarek, ks. dr Aleksander Sobczak, ks. dziekan Jerzy Nowak, proboszcz szadłowickiej parafii ks. Ireneusz Oliwkowski oraz przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki TChr. W dziękczynnej modlitwie uczestniczyły siostry misjonarki od Chrystusa Króla, których założycielem był ks. Ignacy Posadzy, delegacje szkół, do których uczęszczał Sługa Boży oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i służb mundurowych. Obecna była także rodzina ks. Posadzego. W czasie Mszy św. ks. infułat Jerzy Stefański udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

 

Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach, w pobliżu Inowrocławia w rodzinie rolniczej. Po maturze w 1917 roku, zgłosił się do seminarium arcybiskupiego w Poznaniu. Studia odbył w Münster i Fuldzie. 19 lutego 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej . Po trzech latach pracy przy farze poznańskiej został prefektem seminarium męskiego w Poznaniu. Był współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa". Należał też do Związku Literatów Polskich. Wakacje ks. Ignacy spędzał za granicą wśród emigrantów polskich. W 1932 roku kard. August Hlond powierzył mu zadanie tworzenia nowego zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigrantów - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 1942 r. księżom Towarzystwa Chrystusowego udało się uzyskać od władz niemieckich w Krakowie zezwolenie na pracę duszpasterską w tzw. dulagach - obozach przejściowych dla Polaków wywożonych do Rzeszy na roboty przymusowe. W roku 1958 ks. Posadzy założył zgromadzenie żeńskie - Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej – do pomocy duszpasterskiej księżom Towarzystwa Chrystusowego. Ks. Ignacy Posadzy zmarł w Puszczykowie k. Poznania, 17 stycznia 1984 roku.

 

Fot. K. Kwiatkowski

Polecamy