środa, 8 lipca 2020 r.

Mamy nowego Prymasa (video)

Czterdziestodziewięcioletni abp Wojciech Polak jest najmłodszym Prymasem w Europie. W podobnym wieku urząd obejmowali wielcy Prymasi XX wieku. Teraz ubogacane przez nich wielowiekowe dziedzictwo podejmuje i kontynuować będzie syn archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Uroczyste ogłoszenie nominacji miało miejsce w południe 17 maja w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w obecności dotychczasowego pasterza archidiecezji gnieźnieńskiej abp. Józefa Kowalczyka, gnieźnieńskich biskupów i kanoników Kapituły Prymasowskiej odczytał kanclerz gnieźnieńskiej Kurii ks. Zbigniew Przybylski. Nowy Prymas zastąpił na urzędzie odchodzącego na emeryturę abp. Józefa Kowalczyka, który do momentu kanonicznego objęcia urzędu przez następcę będzie pełnił funkcję Administratora Apostolskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Posługę arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego nowy Prymas Polski rozpoczął od modlitwy u grobu i relikwii swojego patrona św. Wojciecha, w miejscu, w którym przed ćwierćwieczem przyjmował kapłańską posługę i gdzie 11 lat temu otrzymał sakrę biskupią. Za niespełna miesiąc, 7 czerwca, odbędzie ingres do katedry gnieźnieńskiej. 29 czerwca odbierze w Watykanie paliusz z rąk papieża Franciszka. Nową posługę abp Wojciech Polak przyjmuje w 49 roku życia. W podobnym wieku urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego objęli: kard. Józef Glemp (52 lata), kard. Stefan Wyszyński (47 lat) i abp Florian Stablewski (50 lat). Nieco młodsi byli: kard. August Hlond (44 lata) i kard. Edmund Dalbor (46 lat).


 

Tuż po ogłoszeniu nominacji nowy Prymas Polski spotkał się z dziennikarzami. W krótkim wystąpieniu pozdrowił diecezjan cytując słowa papieża Franciszka, że pasterz niekiedy idzie na przodzie wspólnoty przewodząc jej, niekiedy z pokorą i współczującą miłością kroczy w środku Kościoła, a niekiedy idzie za wspólnotą, zwłaszcza po to, aby najsłabszych do niej przyprowadzić, by im drzwi otwierać. „Biskup jest po to, aby otwierać ludziom drzwi do Kościoła, zapraszać do wspólnoty. Chciałbym to zaproszenie skierować do wszystkich do diecezjan, ludzi polityki, mediów, kultury, nauki, do ludzi codziennej pracy i zwyczajnego, rolniczego i robotniczego trudu. Jestem po to, aby im drzwi do tego Kościoła otwierać, by odnajdywali się w tej wspólnocie jak u siebie w domu” – mówił nowy Prymas Polski.


 

Abp Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył uzyskaniem w 1988 roku stopnia magistra w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1989-1991 posługiwał jako wikariusz w parafii farnej w Bydgoszczy, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza rezydującego tam biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego Jana Nowaka, wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszczy. Następnie studiował teologię moralną w Akademii Alfonsjańskiej, czyli Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Odbył tam studia licencjackie, a następnie obronił pracę doktorską na temat eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła. W 1995 roku rozpoczął wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, pełniąc jednocześnie funkcję prefekta. 1 sierpnia 1999 roku został mianowany rektorem PWSD. Wykładał też w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie, Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ducha Świętego. W 1998 roku został adiunktem w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 8 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II mianował Wojciecha Polaka biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę biskupią przyjął 4 maja 2003 roku w gnieźnieńskiej bazylice prymasowskiej z rąk ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego. Miał wówczas 38 lat i był najmłodszym członkiem Konferencji Episkopatu Polski i najmłodszym biskupem na świecie. Jako dewizę biskupią bp Polak przyjął słowa św. Pawła Apostoła Dominum confiteri Iesum (Wyznawać Jezusa jako Pana).

 

W Konferencji Episkopatu Polski w 2005 roku został wybrany odpowiedzialym za duszpasterstwo powołań w Polsce, gdzie kieruje m.in. pracami Krajowej Rady Duszpastertwa Powołań. Udział w pracach Europejskiego Centrum Powołań spowodował, że Konferencja Episkopatów Europy (CCEE) wybrała go w 2006 roku jednocześnie delagatem CCEE do spraw powołań w Europie oraz przewodniczącym EVS (Europejskiego Centrum Powołań). W kolejnych latach został członkiem Komisji ds. Duchowieństwa, Komisji Charytatywnej i Rady ds. Młodzieży przy KEP. W czasie 349. posiedzenia plenarnego KEP, 7 października 2009 roku, został wybrany członkiem Rady Stałej, a podczas kolejnego posiedzenia na Jasnej Górze, 26 listopada Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. W związku z tym był wiele razy zapraszany przez Polonię w różnych krajach z posługą duszpasterską. W 2011 roku został wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Jest również przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, członkiem Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 roku oraz członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 roku. Jest również członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP.

 

KOMUNIKAT Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
ŻYCIORYS Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka
WYWIAD z abp. Wojciechem Polakiem
HISTORIA Prymasostwa w Polsce
PODZIĘKOWANIE dla abp. Józefa Kowalczyka


BK

Polecamy