czwartek, 9 lipca 2020 r.

Mamy nowych kapłanów!

„Nigdy nie stańcie się obcymi, bo owce nie znają głosu obcych” – mówił abp Józef Kowalczyk do diakonów, którym 31 maja w katedrze gnieźnieńskiej udzielił święceń kapłańskich. W szczególnym dniu neoprezbiterom towarzyszyli ich rodzice, rodzeństwo, profesorowie, księża proboszczowie i przyjaciele.

 

Kandydaci do kapłaństwa wspólnie z księżmi biskupami przeszli w procesji z Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskiej do bazyliki prymasowskiej, gdzie sprawowana była uroczysta Msza św. Wspólnie z administratorem apostolskim archidiecezji gnieźnieńskiej abp. Józefem Kowalczykiem Eucharystię celebrowali: bp Krzysztof Wętkowski, abp senior Henryk Muszyński, bp senior Bogdan Wojtuś oraz moderatorzy i profesorowie gnieźnieńskiego PWSD z rektorem ks. kan. Wojciechem Rzeszowskim na czele. Obecny był także abp Wojciech Polak, który dokładnie za tydzień obejmie kanonicznie archidiecezję gnieźnieńską i odbędzie ingres do katedry gnieźnieńskiej.

 

Obrzęd święceń rozpoczął się po Ewangelii imienne wezwanie kandydatów i prośba skierowana przez rektora PWSD ks. Wojciecha Rzeszowskiego do abp. Józefa Kowalczyka o udzielenie im święceń prezbiteratu. Po wyrażeniu przez kandydatów gotowości wypełniania obowiązków wynikających z ich przyjęcia abp Kowalczyk skierował do kandydatów słowo pouczenia oraz wygłosił homilię, w której nawiązał do Psalmu 23 i Ewangelii św. Jana o Dobrym Pasterzu z liturgii Słowa. Hierarcha wskazał m.in. na szczególną symbolikę czytań, odnosząc ją do kapłańskiej posługi, u początku której stoją dziś neoprezbiterzy. Najpierw obraz Pasterza – Boga, który troszczy się o potrzeby wszystkich swoich owiec – ludzi. Ale ten obraz pasterza odnosi się także do kapłanów, którzy – jak podkreślił – „w niczym nie mogą różnić się od Tego, który ich wybrał i powołał”. „To bardzo poważne i odpowiedzialne zadanie. (…) Bóg, powołując was do służby kapłańskiej, zwrócił się do was po imieniu. Stając się pasterzami na Jego wzór musicie oswoić świat ze swoim głosem - łagodnym, subtelnym, delikatnym, ale jednocześnie stanowczym, jednoznacznym i wiarygodnym. Nie wolno wam obrażać się na świat, nie wolno wam odwracać się do tego świata plecami. Musicie przez bramę wejść do owczarni i dać się rozpoznać przez swoje słowo, postawę i czyn” – podkreślił abp Kowalczyk. Życzył również, aby dobroć i łaska towarzyszyła nowym księżom przez wszystkie dni i na wszystkich drogach, którymi będą podążać. „Niech wasz głos będzie głosem samego Boga. Niech będzie rozpoznawalny, nie dwuznaczny, a służba przejrzysta i jasna, niepodzielonym sercem. Niech imiona owiec na zawsze będą zapisane w waszej pamięci. Nigdy nie stańcie się obcymi, bo owce nie znają głosu obcych” – mówił hierarcha. „Za wzorem Maryi idźcie w pełnym zaufaniu Bogu, który najlepiej wie, co jest w człowieku i do czego jest on zdolny. Jest w was moc zmierzenia się z wszystkimi wyzwaniami współczesności, jeżeli do końca będziecie autentycznymi kapłanami. Miejmy ufność i nadzieję w Tym, który nas umacnia i który nas powołuje” – mówił na koniec abp Kowalczyk.

Homilia abp. Józefa Kowalczyka

Po złożeniu przez kandydatów przyrzeczenia posłuszeństwa wszyscy zgromadzeni w katedrze odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której diakoni leżeli krzyżem na posadzce katedry. Później nastąpił najważniejszy moment święceń – abp Józef Kowalczyk, a następnie biskupi oraz wszyscy kapłani nałożyli ręce na głowy wyświęcanych i odmówili modlitwę konsekracyjną będącą prośbą do Boga o udzielenie im darów Ducha Świętego potrzebnych do pełnienia przyszłej posługi. Neoprezbiterzy namaszczeni zostali olejem krzyżma, z pomocą starszych kolegów nałożyli stuły i ornaty oraz otrzymali z rąk abp. Kowalczyka patenę z chlebem i kielich z winem, które do ołtarza przyniosło ich rodzeństwo. Na koniec otrzymali od abp Kowalczyka, biskupów oraz kapłanów pocałunek pokoju symbolizujący Chrystusową miłość i więź, jaka będzie ich łączyć z prezbiterium Kościoła gnieźnieńskiego. Następnie wspólnie z abp. Kowalczykiem sprawowali po raz pierwszy Ofiarę Eucharystyczną. W czasie Mszy św. śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka. Święcenia kapłańskie przyjęli: Krzysztof Kubaszewski z parafii pw. św. Doroty w Strzałkowie, Tomasz Mrug z parafii pw. św. Doroty w Strzałkowie, Mateusz Stróżowski z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży, Michał Szalaty z parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Nekli, Damian Woźniak z parafii pw. św. Leonarda w Słupcy oraz Marcin Zaborowicz z parafii pw. św. Urszuli w Wilczynie. W szczególnym dniu księżom neoprezbiterom towarzyszyli ich rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele, księża proboszczowie, siostry zakonne oraz kapłani, którzy na uroczystość przyjechali z różnych stron archidiecezji gnieźnieńskiej. Modlitwą wspierali ich również wierni z rodzinnych parafii. W niedzielę neoprezbiterzy odprawią Mszę św. prymicyjną w swoich rodzinnych parafiach, a niebawem rozpoczną posługę jako wikariusze w parafiach, do których zostaną posłani.

BK KAI


Fot. J. Andrzejewski

Polecamy