sobota, 11 lipca 2020 r.

Młodojewo: uczniowie Janowi Pawłowi II

Szkoła Podstawowa w Młodojewie nosi zaszczytne imię Jana Pawła II – od Niedzieli Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia, jest to szkoła im. Świętego Jana Pawła II.  Na wspólnej modlitwie zgromadzili się mieszkańcy parafii oraz społeczność szkoły, by wspólnie uczcić ten szczególny dzień.

 

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Karol Brud, proboszcz młodojewskiej parafii. „To wielka radość dla nas Polaków – mówił kapłan o kanonizacji papieży. – Wraz z całym Kościołem Powszechnym cieszymy się, że dwaj papieże są naszymi orędownikami w niebie. Bliższa jest nam postać św. Jana Pawła II, poprzez jego liczne pielgrzymki, poprzez słuchanie jego nauki, rozważanie jej w naszych sercach i umysłach. Jesteśmy dumni, że Jan Paweł II za życia przynosił nam wielkie uznanie w świecie i teraz kiedy został ogłoszony świętym stał się wspaniałym mostem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Przez papieża Franciszka Jan Paweł II został nazwany patronem ludzi młodych, życia rodzinnego i małżeńskiego, dlatego też dziś poprzez jego wstawiennictwo  modlić się będziemy o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin i małżeństwa, dla dzieci i młodzieży” – mówił w homilii ks. Karol Brud.

 

Po zakończonej Eucharystii uczniowie młodojewskiej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu, podczas którego przypomniano postać św. Jana Pawła II. Wiersz poświęcony papieżowi Polakowi zaprezentowała także lokalna poetka, mieszkanka Korwina, Władysława Jeske. Podsumowano również szkolny konkurs plastyczny poświęcony postaci Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

KR

Polecamy