środa, 15 lipca 2020 r.

Na odpuście w Kalwarii

Przeszło czterdziestu parafian z Markowic uczestniczyło 4 maja w pieszej pielgrzymce do Kalwarii Pakoskiej, na doroczny odpust Znalezienie Krzyża Świętego. Uroczystości mają bogatą i długą, ponad trzechsetletnią tradycję.

 

Pątnicy wyruszyli o 5.00 rano i podążali do Pakości przez Ludzisko i Janikowo. W drodze śpiewali Godzinki i pieśni maryjne, odmówili Różaniec oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przez część drogi parafianom towarzyszył proboszcz parafii ks. prałat Jacek Dziel, który przybliżył im historię Kalwarii Pakoskiej oraz odbywającego się tam rokrocznie odpustu Znalezienie Krzyża Świętego. Pod koniec drogi do pątników dojechał ks. Piotr Szymkowiak, wspólnie z którym nawiedzili część kaplic, rozważając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Zwieńczeniem pielgrzymki była suma odpustowa sprawowana przed kościołem pw. Ukrzyżowania.

 

Kalwaria Pakoska zwana także Kujawską Jerozolimą to największy i najsłynniejszy zespół stacji Męki Pańskiej w Polsce północnej. Drugi co do wielkości w Polsce po Kalwarii Zebrzydowskiej. Obejmuje świątynię i 24 kaplice w stylu barokowym, których budowa trwała 60 lat. Pierwszą Drogę Krzyżową odprawiono tam w 1628 roku pod przewodnictwem ks. Wojciecha Kęsickiego – inicjatora powstania kalwarii. Trzy lata później została ona rozbudowana przez przybyłych do Pakości franciszkanów. Na bazie starego zamczyska podarowanego zakonnikom wybudowano kościół i klasztor, które istnieją do dziś. Franciszkanie wznieśli także barokowy kościół Ukrzyżowania. Kalwaria Pakoska słynie z prawie 400-letniej tradycji organizacji inscenizacji Drogi Krzyżowej. Tam też jest przechowywana i czczona największa cząstka relikwii Krzyża świętego w Polsce.


BK

Polecamy