sobota, 11 lipca 2020 r.

Nowi diakoni

W sobotę 10 maja w gnieźnieńskiej katedrze bp Krzysztof Wętkowski udzielił święceń diakonatu siedmiu alumnom Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Nowi diakoni:
dk. Krzysztof Cichowicz z parafii pw. św. Floriana w Żninie
dk. Marcin Frątczak z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie
dk. Maciej Jasiński z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni
dk. Mateusz Walory z parafii pw. św. Anny w Kościeszkach
dk. Julian Wawrzyniak z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Słomowie
dk. Paweł Wilczewski z parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie
dk. Leszek Zych z parafii pw. św. Jakuba w Niechanowie

Diakoni, przygotowując się do przyjęcia święceń prezbiteratu, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołta­rza i miłości. Będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu.

Polecamy