piątek, 3 lipca 2020 r.

Nowy Prymas - komunikat Nuncjatury

W dniu 17 maja br. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abp. Józefa Kowalczyka z posługi arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski i mianował na powyższy urząd bp. Wojciecha Polaka. Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNCJATURA APOSTOLSKA
W POLSCE
N. 4499/14

 

KOMUNIKAT

 

Ojciec Święty Franciszek:

 

1 . Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka z posługi arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

2. Mianował arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski, dotychczasowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Wojciecha Polaka.

 

Warszawa, 17 maja 2014 roku.

 

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Polecamy