czwartek, 2 lipca 2020 r.

Podziękowanie dla abp. Kowalczyka

Ojciec Święty Franciszek za pośrednictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore podziękował abp. Józefowi Kowalczykowi, dotychczasowemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Prymasowi Polski, za jego posługę kapłańską i biskupią.

 

„Ojciec Święty składa Waszej Ekscelencji serdeczne podziękowania za posługę kapłańską oraz biskupią pełnioną od 1989 roku, najpierw jako pierwszy po wojnie Nuncjusz Apostolski w Polsce, następnie kolejny metropolita gnieźnieński i Prymas Polski. Wniósł Ksiądz Arcybiskup nieoceniony wkład w życie duchowe i administracyjne Kościoła w Polsce w tym również w okresie przeobrażeń ustrojowych i stabilizacji relacji między Państwem i Kościołem, przede wszystkim przez przeprowadzenie reformy administracyjnej polskich diecezji i podpisanie Konkordatu” – czytamy w liście abp. Celestino Migliore.

 

LIST NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

 

Nuncjusz Apostolski podkreśla również zaangażowanie i wkład abp. Kowalczyka w posługę w archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej, a także wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski i Rady Stałej KEP. Jak przyznaje: „Wcześniejsza praca w urzędach Stolicy Apostolskiej była nie tylko bezpośrednią pomocą świadczoną papieżowi Janowi Pawłowi II, ale również dobrym przygotowaniem do późniejszej działalności kościelnej, na wielu frontach, w jego Ojczyźnie”.

 

Abp Celstino Migliore prosi również, aby stosownie do swoich sił i zdrowia oraz na prośbę i w uzgodnieniu z nowym pasterzem diecezji abp Józef Kowalczyk wspomagał swym doświadczeniem, posługą i radą Kościół Gnieźnieński i Konferencję Episkopatu Polski. List abp Celestino Migliore odczytał w południe w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski.

 

BK
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy