czwartek, 2 lipca 2020 r.

Region Pałuki: modlitwa braci

Członkowie Towarzystwa św. Wojciecha Regionu Pałuki uczestniczyli 24 maja w parafii farnej w Wągrowcu w cyklicznym dniu skupienia. Modlitewne spotkanie rozpoczęła Msza św. i nabożeństwo eucharystyczne. Bracia wysłuchali również konferencji ascetycznej.

 

Eucharystii przewodniczył asystent kościelny stowarzyszenia ks. kan. Tomasz Głuszak. W modlitwie uczestniczył także goszczący braci ks. kan. Piotr Kalinowski, proboszcz wągrowieckiej parafii farnej. W homilii ks. Głuszak, nawiązując do obchodzonego 24 maja liturgicznego wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych zachęcał, aby czcząc Maryję nieustannie odkrywać, że Jej wielkość wynikała z wiary, całkowitego posłuszeństwa woli Bożej i przyjęcia mocy Ducha Świętego. „Duch Święty prowadził Maryję, prowadzi wciąż Kościół Jej Syna po zawiłych drogach świata, a także prowadził świętych, tych mniej nam znanych i tych znanych bardzo dobrze, bo nam współczesnych” –  mówił ks. Głuszak. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo eucharystyczne. Bracia wysłuchali również konferencji ascetycznej wygłoszonej przez asystenta stowarzyszenia, w której kapłan, nawiązując do słów św. Jana Pawła II wyjaśniał, że dążenie do Boga wymaga od chrześcijanina modlitwy, milczenia, ascezy, poświęcenia i pokory. Dzień skupienia był również okazją do integracji i wymiany doświadczeń z działalności poszczególnych kół parafialnych Towarzystwa św. Wojciecha Regionu Pałuki.

BK

Polecamy