niedziela, 23 lutego 2020 r.

Caritas rodzinom na Ukrainie

W ramach Jałmużny Wielkopostnej Caritas organizuje specjalną akcję pomocy rodzinom na Ukrainie. Organizacja otrzymała od ukraińskiej Caritas wykazy najbardziej potrzebujących ukraińskich rodzin. Za pośrednictwem Caritas diecezjalnych listy te trafią do polskich parafii. Rodziny i osoby chcące pomóc mogą przygotować paczki do 20 kilogramów z żywnością i ubraniami i przesłać je bezpłatnie do końca marca na Ukrainę za pośrednictwem Poczty Polskiej, która włączyła się w akcję pomocy Ukrainie. W związku z ochroną danych osobowych potrzebujące rodziny zostały oznaczone numerami. Chętni do przygotowania paczki otrzymają zatem numer rodziny wraz z informacją jakie ma potrzeby. Gotowa paczka wysyłana zostanie na adres proboszcza konkretnej ukraińskiej parafii, który następnie przekaże ją adresatom. Zachęcamy do włączenia się w akację Caritas.

 

Więcej o akcji TUTAJ

Polecamy