sobota, 22 lutego 2020 r.

Dekrety (nowi kanonicy)

Metropolita gnieźnieński abp Józef Kowalczyk Prymas Polski po zasięgnięciu opinii poszczególnych Kapituł mianował:


Ks. dr. hab. Macieja OLCZYKA, wicerektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej;


Ks. dr. Zbigniewa PRZYBYLSKIEGO, kanclerza i rzecznika Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, kanonikiem honorowym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej;

 
Ks. Krzysztofa WOŹNIAKA, proboszcza parafii pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym, kanonikiem honorowym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej;


Ks. dr. Jakuba DĘBCA, przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej pw. Św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim;


Ks. dr. Tomasza GŁUSZAKA, proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brudzewie, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim;


Ks. Dariusza SOBCZAKA, dyrektora Studium Muzyki Kościelnej oraz Chóru Prymasowskiego, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim;


Ks. Józefa WARCZAKA, proboszcza parafii pw. św. Doroty w Strzałkowie, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim;


Ks. Bogdana WOLDAŃSKIEGO, proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Czewujewie, kanonikiem  honorowym Kapituły Kolegiackiej przy bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy;


Ks. Bronisława HANIEWICZA, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej przy bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy;


Ks. Andrzeja SZYNDLERA, proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Imielnie, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej przy kościele św. Floriana w Chodzieży;


Ks. Krzysztofa OPIOŁĘ, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej przy kościele św. Floriana w Chodzieży.

 

Fot. J. Andrzejewski
Zdjęcia z wręczenia nominacji TUTAJ

 

 

 

Polecamy