niedziela, 23 lutego 2020 r.

Dziesięciolecie diecezji bydgoskiej

Pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore oraz z udziałem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, a także biskupów i duchownych odbyły się 25 marca obchody 10. rocznicy istnienia diecezji bydgoskiej. 

 

Uroczysta Msza św. sprawowana była w bydgoskim Sanktuarium Królowej Męczenników. Eucharystię koncelebrowali: ordynariusz bydgoski bp Jan Tyrawa, sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, bp Krzysztof Wętkowski, abp senior Henryk Muszyński, bp Wiesław Mering, bp senior Bronisław Dembowski, bp Stanisław Gębicki, bp Andrzej Suski, bp Józef Szamocki i bp Piotr Krupa.

 

W homilii abp Migliore podkreślił, że wszystko, co dokonało się w diecezji bydgoskiej w ciągu minionych 10 lat zasługuje na słowa szczególnego uznania. „Jest solidna struktura diecezjalna, dekanalna i parafialna, realizuje się plany duszpasterskie na poziomie lokalnym, jest praca na rzecz integracji społeczności waszych parafii. Widać troskę o powołania kapłańskie i zakonne, pracę duszpasterską z młodzieżą i rodzinami, katechezę dla dzieci i dorosłych, pomoc charytatywną i troskę o wyrównywanie szans słabszych warstw społecznych, podejmowaną przez Caritas, przez parafie i wspólnoty zakonne. Jeśli do tego dodamy dobrą wolę i miłość duszpasterską biskupa i kapłanów oraz chrześcijańskie świadectwo dawane w waszych rodzinach - to wszystko skłania nas do zaśpiewania razem z Maryją radosnego Magnificat za wielkie rzeczy, które Pan Bóg sprawił, wykorzystując nasz osobisty trud i zaangażowanie” - stwierdził.

 

Słowo podczas uroczystości wygłosił także Prymas Polski abp Józef Kowalczyk podkreślając, że wszystkie decyzje, jakie Jan Paweł II podejmował w odniesieniu do Kościoła w Polsce, wynikały z jego doskonałej znajomości tego „organizmu”. Także z autentycznej pasterskiej troski o wspólnotę wiernych. „Realizacja niektórych zamierzeń wymagała jednak czasu oraz zaistnienia sprzyjających ku temu okoliczności. W tym duchu należy odczytywać decyzje Ojca Świętego sprzed 10 lat, które stanowią dopełnienie reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych” - mówił. Podziękował również bp. Janowi Tyrawie za jego wysiłek włożony w zorganizowanie struktur administracyjnych nowej diecezji oraz za podjęcie i rozwinięcie troski duszpasterskiej, jaką sprawował śp. biskup Jan Wiktor Nowak, wikariusz biskupi dla miasta Bydgoszczy

 

Jubileuszowa liturgia zgromadziła kapłanów, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, parlamentarzystów oraz wiernych. Podczas Mszy św. ordynariusz diecezji bydgoskiej wręczył okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla lokalnego Kościoła. Przed uroczystym odśpiewaniem „Te Deum laudamus” ogłosił także decyzję Stolicy Apostolskiej o podniesieniu Sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku do godności bazyliki mniejszej.

 

Diecezję bydgoską ustanowił bł. Jan Paweł II realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae Populus z 1992 roku. Dekret zawierający szczegółowe normy wykonania powyższych decyzji papieża wszedł w życie 25 marca 2004 roku.

 

Fot. arch. parafia pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy

Polecamy