piątek, 28 lutego 2020 r.

Gniezno: dyskusja o rodzinie

Z okazji Narodowego Dnia Życia Duszpasterstwo Akademickie „Na Zamku” wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową zaprosili mieszkańców Gniezna do dyskusji na temat rodziny. O jej funkcji, kondycji oraz zagrożeniach z jakimi musi się mierzyc mówili przedstawiciele służby zdrowia, duchowni oraz przedstawiciele władz. 

 

Sympozjum odbyło się 24 marca w siedzibie PWSZ. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń i instytucji wspierających rodzinę oraz studenci. Obecny był także bp senior Bogdan Wojtuś, w którego biskupiej posłudze troska o rodzinę zajmowała i zajmuje szczególnie ważne miejsce. Słuchacze mieli okazję wysłuchać trzech prelekcji poświęconych rodzinie. Reprezentująca środowisko medyczne lekarka Małgorzata Kędzierska, w referacie poświęconym rodzinie jako najwyższej wartości, wskazała na znaczenie dobrych relacji oraz wzajemnego zaufania i szacunku między rodzicami i dziećmi. Jak podkreśliła, ważne jest aby rodzice wspierali dzieci w samodzielności. Jeśli samodzielne decyzje dorastających dzieci są niezgodne z przekonaniami rodziców mają oni prawo, a nawet obowiązek wyrazić swoją opinię, nie mogą jednak ubezwłasnowolnić dzieci, muszą przyjąć do wiadomości, że nadszedł czas, w którym ich dorosłe dziecko ma prawo do samodzielnych wyborów.

 

O trudnościach i zagrożeniach, także tych związanych z ideologią gender, mówił z kolei ks. Hubert Wiśniewski z KUL. W swoim wystąpieniu poruszył problem zmian językowych, utraty tożsamości kobiety i mężczyzny, odrzucenia roli matki i ojca jako kluczowych w wychowaniu dziecka, a także seksualizacji dzieci i młodzieży. Kapłan przestrzegał przed grupami „edukatorów”, które proponując swoją ofertę edukacyjną szkołom i przedszkolom, wplatają w jej obszar treści związane z seksualizacją, a także utratą dzieciństwa i niewinności przez dzieci. „Wielki ukłon w stronę rodzin, które chronią przed tym swoje dzieci i podtrzymują podstawowe wartości i tradycje” – mówił ks. Wiśniewski.

 

Uczestnicy sympozjum mieli również okazję wysłuchać referatu Agnieszki Anny Horoszczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, która mówiła o  funkcjonowaniu samorządu lokalnego i formach pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych borykających się z różnymi problemami. „Najdoskonalsze przepisy nie zastąpią rodziny. Silna rodzina jest jednym z zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie” - zaznaczała dyrektor PCPR.

 

W czasie spotkania obecni obejrzeli również film „A jest to wezwanie najważniejsze” zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Całość wzbogaciła wystawa „Jan Paweł II w sprawie najmniejszych” przypominająca m.in. o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz sukcesie naprotechnologii. Podczas przerwy kawowej uczestnicy sympozjum mogli także obejrzeć wystawę „Fotografie Dzieł Bożych autorstwa Anety i Andrzeja Dorobek.

 

„Niezmiernie cieszą takie akcje, takie dni, w których różne środowiska podejmują współpracę dla wyższego celu – zwrócenia uwagi na wartość rodziny i ludzkiego życia. Wierzę, że wielu z nas, uczestników tego sympozjum wyszło z niego umocnionymi, z nową odwagą i siłą do jeszcze aktywniejszego działania na rzecz obrony życia i ochrony rodziny jako najwyższej wartości” – posumował spotkanie ks. Marcin Jankowski z Duszpasterstwa Akademickiego „Na Zamku”, które było współorganizatorem spotkania.

 

Fot. Archiwum DA „Na Zamku”

Polecamy