środa, 26 lutego 2020 r.

Prymas Polski na Wielki Post

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk zachęca do owocnego przeżycia Wielkiego Postu. „Korzystając z wielowiekowej mądrości Kościoła, będziemy starali się na nowo odkryć moc modlitwy, postu i jałmużny, które stanowią trzy główne filary życia duchowego każdego chrześcijanina” – pisze metropolita gnieźnieński.

 

W słowie skierowanym do diecezjan i wszystkich wierzących abp Józef Kowalczyk przypomina o wartości i sensie praktyk pokutnych podejmowanych w Wielkim Poście. „Modlitwa – pisze Prymas – pogłębia naszą osobistą zażyłość z Bogiem, prowadzi do otwarcia naszego serca na plan, jaki Stwórca ma wobec nas, i przybliża do drugiego człowieka otwierając na przebaczenie i miłość”.

 

„Znaczenie postu – tłumaczy dalej abp Kowalczyk – nie wyczerpuje się w ilościowym czy jakościowym ograniczeniu pokarmu. Post winien być wyrazem całościowej postawy ascetycznej polegającej na umartwieniu wszelkiego rodzaju pożądliwości, miłości własnej czy niewłaściwych ambicji. Podobnie jałmużna – nie może ograniczać się do drobnego datku przekazanego osobie potrzebującej, ale winna być całościową postawą czynnej miłości chrześcijanina wobec innych ludzi” – przypomina abp Kowalczyk.

 

Metropolita gnieźnieński nawiązuje również do papieskiego orędzia na Wielki Post. Jak podkreśla, Franciszek na nowo przypomina nam Bożą logikę, która jest „logiką miłości, logiką Wcielenia i Krzyża”. Papież wskazuje – pisze abp Kowalczyk – że ubóstwem, którym Jezus nas wyzwala, ubogaca, uszczęśliwia i zbawia jest sposób, w jaki nas kocha i staje się naszym bliźnim, jest Jego współczująca, tkliwa i współuczestnicząca miłość.

 

Słowo Prymasa Polski na Wielki Post

 

„Jako chrześcijanie, czyli ludzie dźwigający słodkie jarzmo Jezusa, wezwani jesteśmy do złożenia świadectwa naszej wierze i udzielenia adekwatnej odpowiedzi na konkretne wezwanie Pana. Jesteśmy zobowiązani do troski o wrażliwość serca, by móc dostrzec nędzę materialną, moralną i duchową trapiącą naszych braci i nasze siostry. Jesteśmy wezwani do podjęcie konkretnych działań zmierzających do wyrwania ich z nędzy, która – jak uczy papież Franciszek – nie jest tożsama z ubóstwem, gdyż nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość, bez solidarności, bez nadziei” – pisze w liście Prymas Polski.

 

Na koniec wyraża ufność, że święty czas Wielkiego Postu, szczera praktyka modlitwy, postu i jałmużny oraz pogłębiona refleksja nad tegorocznym orędziem wielkopostnym Ojca Świętego Franciszka przyczynią się do ożywienia wiary, pomogą owocnie przeżyć Święta Zmartwychwstania Pańskiego oraz pozwolą właściwie przygotować się do kanonizacji Jana Pawła II. „Wierzę również głęboko, że nasz solidarny wysiłek wypływający z wrażliwego serca i prawego sumienia zaowocuje konkretną pomocą na rzecz potrzebujących i przywróci im nadzieję oraz wiarę w przyszłość” – pisze na koniec abp Kowalczyk.

 

Do owocnego przeżycia Wielkiego Postu abp Kowalczyk zachęca również za pośrednictwem YouTube. W filmie opublikowanym na kanale archidiecezji gnieźnieńskiej zachęca, aby pośród codziennego zabiegania znaleźć czas na „wniknięcie w siebie” przyjrzenie się swojemu życiu, powołaniu i refleksję nad sprawami ostatecznymi.

 

bgk KAI

 

 

 

 

 

Polecamy