wtorek, 25 lutego 2020 r.

Ustanowieni akolitami i lektorami

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu bp Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów i lektorów ośmiu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Uroczysta Msza św. sprawowana była 9 marca w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.

 

Mszę św. koncelebrowali m.in.: rektor PWSD ks. dr Wojciech Rzeszowski, wicerektor ks. dr hab. Maciej Olczyk oraz ojcowie duchowni ks. dr Tomasz Trzaskawka i ks. Dariusz Larus.

 

Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział „Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia powierzonych mu zadań. Przypomniał o nich w pouczeniu bp Wętkowski podkreślając, że posługa lektoratu to szczególne posłannictwo – przyjmujący ją alumni mają pomagać w głoszeniu wiary, która ma swoje korzenie w Słowie Bożym. „Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentu” – mówił bp Wętkowski.

 

Posługa lektoratu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Choć na pierwszy rzut oka niczym nie odróżnia alumna od ministrantów spełniających funkcję lektora, jest pierwszą ważną uroczystością w przygotowaniu do kapłaństwa. Przyjmujący ją alumn czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Podczas niedzielnej Eucharystii lektorami ustanowiono pięciu alumnów PWSD, którzy na znak przyjęcia posługi otrzymali z rąk bp. Wętkowskiego księgę Pisma Świętego.

 

Zwracając się do kandydatów na akolitów gnieźnieński biskup pomocniczy przypomniał, że uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła w sposób szczególny, pomagając kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej wiernym oraz zanosząc ją chorym. Decyzja przyjęcia tej posługi jest istotnym krokiem ku kapłaństwu, dlatego poprzedza ją zgoda wszystkich osób odpowiedzialnych za formację. Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci na akolitów przyjęli symbolicznie od bp. Wętkowskiego naczynie z chlebem, w którym to znaku powierzona im została posługa akolitatu. Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w tajemnice Eucharystii oraz otaczania jej pełną czcią i szczerym szacunkiem.

 

Posługę lektoratu przyjęli:

  • Bartosz Golnik
  • Krzysztof Idczak
  • Piotr Nowak
  • Hubert Staszak
  • Waldemar Szczepankiewicz  

Posługę akolitatu przyjęli:

  • Przemysław Brandt
  • Jakub Janiak
  • Łukasz Jaworski

 

Fot. B. Kruszyk

Polecamy