środa, 26 lutego 2020 r.

Wierność Bogu, prostota życia

„Święty Józef był człowiekiem czystej wiary, milczenia i czynu. Niech jego przykład będzie dla nas zachętą do wypełniania z wiernością zadań, które wyznacza nam Opatrzność i docenienia piękna prostego i pracowitego życia” – mówił bp Krzysztof Wętkowski w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

 

Uroczysta liturgia pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, któremu św. Józef patronuje, zgromadziła licznych kapłanów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej, wiernych świeckich, a także przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim Eucharystię celebrowali m.in.: abp senior Henryk Muszyński, bp senior Bogdan Wojtuś, ks. infułat Jerzy Stefański oraz bp Krzysztof Wętkowski, który wygłosił homilię. W swoim słowie zachęcał do czerpania z mądrości życia św. Józefa.

 

„Święty Józef odznaczał się postawą głęboko ewangeliczną, o czym mówi nam Pismo Święte i tradycja. Jego wiara była wiarą czystą. Czystość wiary przejawia się w tym, że żadne upodobanie ani żadna aspiracja nie przesłaniały mu Boga, więcej, umocniony przez Boga rewidował podjęte plany tak, aby wypełnić wolę Bożą. Takiej wiary uczy nas św. Józef” – mówił bp Wętkowski. Wskazał też na św. Józefa jako człowieka milczenia, które jest kontemplowaniem tajemnicy Boga i wyrazem gotowości wypełnienia Jego woli. To milczenie – tłumaczył – wyraża pełnię wiary św. Józefa i uczy, że najpierw trzeba w ciszy pomyśleć, porozmawiać z Bogiem, potem powiedzieć i ewentualnie zdecydować. „Pozwólmy zarazić się milczeniem św. Józefa tak potrzebnym w dzisiejszym hałaśliwym świecie” – dodał gnieźnieński biskup pomocniczy.

 

Święty Józef – mówił dalej bp Wętkowski – jest także przykładem człowieka roztropnego, korzystającego z rozumu danego mu przez Boga. Jest wzorem człowieka sprawiedliwego i prawego. Prawość jednak to nie tylko bycie w zgodzie z prawem, a sprawiedliwość to przede wszystkim szukanie Królestwa Bożego, życie zgodnie z tym, czego chce Bóg. I wreszcie św. Józef to przykład człowieka wytrwałej, rzetelnej i cichej pracy. Pracy, która – jak podkreślił bp Wętkowski – jest codziennym wyrazem miłości i źródłem uświęcenia. „Święty Józef był mistykiem nie tylko przez kontemplację, uczynki pokutne i dzieła miłosierdzia, ale przez pracę. Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, nie żądał za nią wygórowanych cen, wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów do najwyższych ofiar. Taki powinien być styl pracy każdego chrześcijanina” – mówił bp Wętkowski.

 

W czasie Mszy św. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk wręczył nominacje nowym kanonikom: Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej, Kapituły Kolegiackiej pw. Św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, Kapituły Kolegiackiej przy bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy oraz Kapituły Kolegiackiej przy kościele św. Floriana w Chodzieży. Nominacje otrzymało 11 kapłanów.  Po Mszy św. przedstawiciele władz, delegacje parafii, siostry zakonne, członkowie ruchów i wspólnot kościelnych oraz wierni złożyli Prymasowi imieninowe życzenia.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

 

Polecamy