niedziela, 23 lutego 2020 r.

Zasłużeni dla Kościoła i Narodu

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk uhonorował Medalami Prymasowskimi "Zasłużony dla Kościoła i Narodu" prof. Jacka Łuczaka, dr. Zygmunta Nieżychowskiego, Stanisława Owsiannego oraz Mirosławę i Jacka Twarogów. Wszyscy uhonorowani związani są z wągrowiecką parafią pw. św. Wojciecha i tamtejszym hospicjum.

 

Prof. Jacek Łuczak jest przewodniczącym Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, członkiem zespołu dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz wiceprzewodniczącym Polish Hospice Fund z siedzibą w Anglii. Od początku wspierał i nadal wspiera działalność wągrowieckiego hospicjum "Miłosiernego Samarytanina". Służy zawsze kiedy trzeba fachową radą i bezinteresowną pomocą. Jest człowiekiem wielkiego serca, ogromnej wiedzy medycznej i głębokiej wiary. Wystąpienia na konferencjach naukowych zawsze rozpoczyna od znaku krzyża. Znany jest ze szczególnej troski o terminalnie chorych, odznaczony wieloma międzynarodowymi odznaczeniami.

 

Dr Zygmunt Nieżychowski jest postacią znaną i szanowaną w Wągrowcu. Przez długi czas był ordynatorem oddziału wewnętrznego wągrowieckiego szpitala. Od początku był zaangażowany w powstawanie i rozbudowę hospicjum „Miłosiernego Samarytanina”. Po przejściu na emeryturę poświęcił terminalnie chorym wszystkie siły i czas. Jest ojcem kapłana - misjonarza werbisty, pracującego na misjach w Afryce. Każdego dnia wraz z żoną uczestniczy w Mszy świętej.

 

Stanisław Owsianny jest członkiem zarządu Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa od początku jego powstania. Szczególnie zaangażowany w działalność społeczną, dał się poznać jako znakomity organizator. Jest inicjatorem i organizatorem wszystkich akcji z udziałem stowarzyszenia. Jego staraniem coraz więcej szkół i uczniów angażuje się w wolontariat na rzecz hospicjum. Jest twórcą strony internetowej stowarzyszenia, człowiekiem głęboko wierzącym i zaangażowanym w życie Kościoła.

 

Mirosława i Jacek Twaróg są właścicielami zakładu meblarskiego. Od początku istnienia parafii byli czynnie zaangażowani m.in. w wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha oraz kościoła filialnego pw. bł. Jana Pawła II w Kobylcu. Włączyli się również w urządzenie działającej przy parafii pw. św. Wojciecha jadłodajni, noclegowni dla osób bezdomnych, specjalnego ośrodka dla dzieci z zespołem Downa oraz hospicjum „Miłosiernego Samarytanina”. Oboje głęboko wierzący i zaangażowani w życie wspólnoty parafialnej.

 

Wręczenie medali miało miejsce 7 marca w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Uhonorowanym towarzyszył proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu ks. prałat Andrzej Rygielski.

 

Fot. arch. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy