czwartek, 28 maja 2020 r.

Adamie, gdzie jesteś...

Pod takim hasłem w trzeci październikowy weekend w Domu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Gnieźnie odbyły się rekolekcje dla gimnazjalistów, licealistów i studentów. W trzydniowym spotkaniu prowadzonym przez ks. Dariusza Larusa z PWSD uczestniczyło blisko 80 młodych ludzi.


Rekolekcje rozpoczęły się w piątkowy wieczór zawiązaniem wspólnoty oraz Mszą św., po której odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwa towarzyszyła młodym ludziom także w sobotni ranek, kiedy to spotkali się na Jutrzni z Echem Słowa. Później wysłuchali pierwszego z wykładów ks. Dariusza Larusa, ojca duchownego w gnieźnieńskim seminarium duchownym, w którym pochylił się nad dwoma biblijnymi opisami stworzenia człowieka, wskazując z jednej strony na niezmienną miłość Stwórcy do stworzenia, z drugiej na konieczność bycia w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, w której człowiek osiąga pełnię człowieczeństwa. Do tematu tego nawiązywała także druga konferencja, która odbyła się po warsztatach. Punktem wyjścia trzeciej konferencji była z kolei przypowieść o ołówku - człowieku, którego życie może czasem trochę stępić. Tak, jak ołówek wymaga on wtedy naostrzenia – modlitwy, zatrzymania się, wzrostu duchowego. „Trzeba dobrze rozeznać, komu można zaufać i komu dać się prowadzić – mówił młodym ks. Larus. – Trzeba również pozostawić po sobie jakiś ślad, odkryć w sobie wielkość i piękno. „Im więcej będziesz się udzielać, tym mniej cię zostanie – bycie dla innych jest kosztowne, wymaga otwarcia się na drugiego człowieka i oddania części siebie. Jednak gdy przestaniemy żyć tylko dla siebie, odkryjemy piękno relacji z drugim człowiekiem” – mówił. Sobotni wieczór był z kolei czasem pokuty i pojednania. Młodzież miała okazję skorzystać ze spowiedzi, uczestniczyła w Mszy św., odmówiła różaniec i ponownie spotkała się z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Ostatni dzień rekolekcji – niedziela, był czasem podsumowań. Młodzież ponownie spotkała się na jutrzni, omówiła spotkanie, a na zakończenie uczestniczyła w Mszy świętej.

 

BK
Fot. Archiwum P. Szwajkiewicz Wincentyńska Młodzież Maryjna Gniezno

 

Polecamy