czwartek, 28 maja 2020 r.

Gniezno: 10-lecie PKC

Działające przy gnieźnieńskiej parafii pw. bł. Michała Kozala parafialne koło Caritas świętuje w tym roku 10-lecie istnienia. Za owoce dotychczasowej pracy charytatywnej członkowie i wolontariusze dziękowali 7 października wspólnie w opiekunem koła ks. Krzysztofem Stanulą CSMA.


Uczestnicy Eucharystii dziękowali za podjęte przed dziesięciu laty dzieło, za wszystkich, którzy się w nie włączają, a także za tych, którzy ze wsparcia korzystają. W homilii ks. Stanula nawiązał do czytanej tego dnia Ewangelii o Zwiastowaniu, podkreślając istotę przyjmowania powołania na rzecz różnych dzieł i akcentując rolę wiary w bezkompromisowej służbie drugiemu człowiekowi. Zachęcał również do modlitwy, która – jak mówił – rodzi otwartość na drugiego człowieka i gotowość niesienia mu bezinteresownej pomocy. Na zakończenie podziękował  członkom koła za pracę na rzecz dobra wspólnoty parafialnej. Obecni odmówili również modlitwę „Pod Twoją Obronę” prosząc Matkę Bożą o wstawiennictwo w intencji podejmowanych dzieł charytatywnych oraz parafian, którzy z nich korzystają.

 

Fot. Arch. parafia pw. bł. Michała Kozala BM

Polecamy