czwartek, 28 maja 2020 r.

Gniezno: sympozjum misyjne

Misjonarze, dekanalni referenci misyjni, świeccy zaangażowani w dzieło misyjne Kościoła uczestniczyli 4 października w Międzydiecezjalnym Sympozjum Misyjnym w Gnieźnie. Spotkanie stanowiło przygotowanie do przyszłorocznego IV Krajowego Kongresu Misyjnego.


Uczestników sympozjum gościło Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne. Łącznie do Gniezna przyjechało 60 osób zaangażowanych w działalność misyjną Kościoła: misjonarzy, kleryków, dyrektorów diecezjalnych PDM, dekanalnych referentów i animatorów misyjnych, również z diecezji bydgoskiej i włocławskiej. Obecny był także Prymas Polski abp Wojciech Polak, który podziękował wszystkim za ich zaangażowanie na rzecz misji. „Służmy dziełu misyjnemu poprzez refleksję teologiczną, animację misyjną i pomoc misjonarzom. Misyjne oblicze Kościoła powinno przenikać wszystko. Niech z dzisiejszego świętowania rocznic wypłynie nowy zapał misyjny” – życzył metropolita gnieźnieński.


Do wspólnego zaangażowania na rzecz misji zachęcał także obecny na sympozjum bp senior Bogdan Wojtuś. Jak mówił, troska o ewangelizację misyjną powinna leżeć na sercu całej wspólnocie Kościoła – kapłanom, biskupom i wiernym świeckim. „Trzeba zrobić rachunek sumienia, na ile nasza parafia, nasza diecezja, jest misyjna. Czy w tych strukturach jest duch misyjny? Czy przypadkiem naszym misyjnym krańcem świata nie jest nasza własna rodzina, nasi bliscy, którym powinniśmy dawać świadectwo o Chrystusie” – podkreślił bp Wojtuś.


Uczestnicy sympozjum wysłuchali także dwóch wystąpień. O misyjnym przesłaniu papieża Franciszka zawartym w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium mówił ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI z UKSW. Natomiast refleksją na temat orędzia papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny w świetle doświadczeń pracy na misjach podzielił się ks. prałat Marian Zalewski, wieloletni misjonarz w Papui Nowej Gwinei, ostatnio pracujący w Meksyku i przygotowujący się do wyjazdu do nowej placówki. Spotkanie było także okazją do wymiany osobistych przemyśleń i doświadczeń podczas pracy w grupach oraz przypomnienia historii Seminaryjnego Ogniska Misyjnego, które w tym roku świętuje 85. rocznicę istnienia.


BK
Fot. P.J. Robaszkiewicz

Polecamy