czwartek, 28 maja 2020 r.

Gniezno: VII Dzień Biblijny

Członkowie i sympatycy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II uczestniczyli 18 października w VII Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 200 członków. Co roku, po zakończeniu cyklu spotkań Szkoły Słowa Bożego, dołączają nowi.


Legitymacje nowym członkom organizacji wręczył na początku spotkania moderator Dzieła ks. dr hab. Paweł Podeszwa. W dalszej części uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wystąpień: wykładu dr hab. Anny Kuśmirek z WT UKSW w Warszawie pt. „Być posłanym - symbolika topografii w Ewangelii Janowej” oraz świadectwa o „przygodzie” ze Słowem Bożym Romana Kempińskiego, autora rymowanych komentarzy biblijnych dla dzieci. Mieli również okazję do dyskusji i wymiany myśli.


W południe w seminaryjnej kaplicy Mszę św. dla uczestników Dnia Biblijnego odprawił biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski. W homilii podkreślił, że inicjatywy takie jak Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II są najtrwalszymi pomnikami papieża, który pomników ze spiżu nie pragnął. „Z pewnością taki pomnik jest mu o wiele bliższy” – mówił bo Wętkowski. Zaznaczył również, że poznawanie Pisma Świętego jest dla człowieka wierzącego jedną z istotnych dróg budowania samego siebie  „inwestowania w siebie, zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wymiarze wiecznym”. „Dzięki temu możemy jeszcze lepiej rozumieć to, co Bóg do nas mówi i do czego nas wzywa” – tłumaczył.


Obecnie spotkania Szkoły Słowa Bożego odbywają się w Gnieźnie w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego oraz w Trzemesznie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. W poprzedniej edycji szkoła gościła w Kleczewie w parafii pw. św. Andrzeja Ap. oraz w Strzelnie w parafii pw. Świętej Trójcy. Odbył się też cykl katechez biblijnych w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu. Po zakończeniu spotkań do Dzieła Biblijnego zapisało się 30 osób. Owocem Szkół Słowa Bożego w wymiarze parafialnym są także kręgi biblijne, które dalej prowadzą miejscowi duszpasterze. Ponadto Dzieło Biblijne włącza się w organizację konkursów biblijnych m.in. w przeprowadzenie etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pod patronatem „Civitas Christiana” przeznaczonego dla młodzieży ponadgimnazjalnej. W ramach działalności Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. Paweł Podeszwa prowadzi także wykłady w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w Telewizji Trwam oraz audycje biblijne w Radiu Maryja.


„Jest naszą radością, że coraz szersza grupa kapłanów i wiernych jest autentycznie zainteresowana ożywieniem i pogłębieniem biblijnym własnego życia oraz wspólnot parafialnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione sprawozdanie z działalności Dzieła Biblijnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nie tylko dokumentuje podjęte i przeprowadzone inicjatywy, ale może stać się także inspiracją czy nawet sugestią dla innych oraz wskazać konkretne obszary jeszcze skuteczniejszej współpracy, aby powracać gorliwie do Biblii we wszelkich działaniach duszpasterskich” – mówi moderator Dzieła ks. dr. Paweł Podeszwa.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy